Eesti Haiglate Liit viis 01.09.2009-31.12.2011 läbi projekti “Meditsiinidokumentide haiglasiseste tööprotsesside optimeerimise mudel” Tarkade Otsuste Fondi toetusel meetme „Riigi, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmine“ alameetme „Strateegilise juhtimissuutlikkuse arendamine“ raames.

 

EL_Sotsiaalfond_ESF

Standardimise projekti lõppraportid

Sünnisündmuse raport
EMO sündmuse raport
Surmasündmuse raport

Projekti organisatsioon
Töögruppide koosseisud

24. novembri Eesti Haiglate Liidu standarmise projekti lõpetamise seminar

EHL standardimise projekti tulemustest kokkuvõte
Kaja Kuivõgi (ITK), Merje Tikk (TÜK), Teele Orgse(PH),
Kelli Podoshvilev(ITK), Ilona Reiljan(PERH)

Sotsiaalministeeriumi kava projekti tulemuste juurutamisel
Ivi Normet, Sotsiaalministeeriumi asekantsler

ETSA lähiaastate peamised arengusuunad
Raul Mill, E-tervise Sihtasutuse juhatuse liige

Erakorralise arstiabi teenuse taseme standardiseerimine haiglates.
Haiglasisene elustamisekaart ja protsessijoonis
dr Indrek Rätsep (PERH), dr Vladislav Fedossov(ITK)

Erakorralise arstiabi teenuse taseme standardiseerimine haiglates.
Triaazi juhend
dr Veronika Reinhard(TÜK), dr Kuido Nõmm(TÜK)

Projekti mõjud ja juurutamine
Urmas Sule (PH), EHL juhatuse esimees

Vastsündinute haigestumise ja ravi andmekogu vajadus
dr Pille Andresson (ITK), dr Liis Toome(LH), dr Heli Varendi(TÜK)

Surmapõhjuste andmete kvaliteedinäitajad
Dr Marika Väli(EKEI)
Standardimise projekti varasemad materjalid

Haigla põhiprotsesside standardi koostamise juhend
Diagnoosi standard

Sünnisündmuse dokumendid

Raseduse ja sünnituse protsessi raport

Haiglasisesed dokumendid (digitaalsed)

Raseduse ja sünnituse protsessi raport
Vastsündinu arengu- ja haiguslugu
Vastsündinu sünniaegse elustamisekaart
Rasedakaart
Abordilugu

Registriteatiste andmekoosseisud (digitaalsed)

Sünniteatis
Sünnikaart
Abordikaart
Neonataalse registrikaart

Nõusoleku vormid

Nõusolekuvormid on soovituslikud näidised ning nende koostamine ei ole rahastatud Tarkade Otsuste Fondi toetusest.

Kirurgilisel teel raseduse katkestamise nõustamise akt
Medikamentoossel teel raseduse katkestamise nõustamise akt
Nõusolek kuntslikuks viljastamiseks
Patoanatoomilise lahangu nõusolek
Patsiendi nõusolek anesteesia protseduuriks
Patsendi tahteavaldus terviseandmete edastamiseks
Patsiendi nõusolek ja keeldumine informatsioonist
Psühhiaatrilise ravi nõusolek
Steriseerimise avaldus ja nõustamise akt

EMO sündmuse dokumendid

EMO sündmuse raport
Haiglasisene elustamiskaart

Surmasündmuse dokumendid

Surmasündmuse protsessid
Patoanatoomilise lahangu protsessi kirjeldus
Kohtuarstliku lahangu ja ekspertiisi protsessi kirjeldus
Surma põhjuse teatis
Surma fakti teatis
Surnu üleandmise akt

Ressursside vajaduse analüüs

Ressursivajaduse analüüsi kokkuvõte
EMO protsessi kokkuvõtte tabel 14.10.11 lõppversioon
Patoanatoomilise lahangu protsessi kokkuvõtte tabel 14.10.11 lõppversioon
Surma protsessi kokkuvõtte tabel 14.10.11 lõppversioon
Sünniprotsessi kokkuvõtte tabel 14.10.11 lõppversioon

20. aprilli 2011.a seminari ettekanded

Tööprotsessi uuendused ja kokkuvõte erialaseltside tagasisidest -Teele Orgse ja Ilona Reiljan
EMO patsiendkaardi andmekoosseis – Merje Tikk ja Eva Harak
Sotsiaalministeeriumi ettekanne – Pille Kink
Olulisemad muudatused sünnisündmuse tööprotsessis – Kelli Podošvilev
EHL Standardimise projekti hetkeseis – Kaja Kuivjõgi
E-tervise SA ettekanne – Piret Simmo

11.novembri 2010.a seminari ettekanded

Olulisemad muudatused sünnisündmuste tööprotsessides, Kelli Podošvilev (Ida-Tallinna Keskhaigla)
Sünni- ja abordiregistrid, Dr Helle Karro, Tartu Ülikooli KliinikumIda-Tallinna Keskhaigla
Vastsündinute haigestumise ja ravi andmekogu vajadus – kas neonataalse registrina? Dr Pille Andersson (Ida-Tallinna Keskhaigla), Dr Liis Toome (Tallinna Lastehaigla), Dr Heili Varendi (Tartu Ülikooli Kliinikum)
Patsiendi nõusolek – uued vormid, Helen Trelin (Ida-Tallinna Keskhaigla)
Vältimatu abi tööprotsessi olulisematest muudatustest, Dr Merje Tikk (Tartu Ülikooli Kliinikum)
Patsiendi kaardi uuendatud kontseptsioon ja triaaži põhimõtete rakendamine erinevates haiglates, Dr Vassili Novak (Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Surmateatise info liikumise ja tööprotsessi uuendused, Dr Teele Orgse (Pärnu Haigla)
Lahangu protsess ja dokumentatsioon, Ilona Reiljan (Põhja-Eesti Regionaalhaigla), Dr Eero Semjonov (Ida-Tallinna Keskhaigla, Dr Marika Väli (Eesti Kohtuekspertiisi Instituut)

Print Friendly, PDF & Email