EUROOPA HAIGLATE JA TERVISHOIU FÖDERATSIOONI VAHETUSPROGRAMM 2015

Vahetusprogramm 2015 teemal „Hospitals 2020: hospitals of the future, healthcare of the future „ kestab 04. mai – 30. mai 2015.

Mis on HOPE vahetusprogramm?

HOPE-i vahetusprogramm kestab neli (4) nädalat ja on mõeldud peamiselt tervishoiu keskastme juhtidele ning teistele töötajatele, kes vastutavad oma riigis (haiglas) konkreetse projekti või valdkonna eest. Vahetuses osaleja peab töötama Eesti Haiglate Liidu liikmeshaiglas, omama vähemalt kolme aastast töökogemust oma erialal või tervishoiu juhtimises ning oskama suhteliselt heal tasemel vajalikku võõrkeelt (inglise, saksa või prantsuse keel). Kandidaatide eelistustega vahetusriigi valikul püütakse maksimaalselt arvestada, kuid lõpliku otsuse teeb siiski HOPE. Vahetusprogrammis osaleja on kohustatud osalema vahetusprogrammi lõppkonverentsil. Lõppkonverents leiab aset 31.mail 2015 Varssavis.

HOPE vahetusprogrammi tutvustavad videod on üleval youtube’is:

Üldine tutvustus https://youtu.be/88eONPcGTeE

Vastuvõtja https://youtu.be/llMtVSWWnY8

Osalejad https://youtu.be/HFevazad9pk

Kuidas kandideerida?

Igal taotlejal soovitatakse enne taotluse esitamist rääkida oma tööandjaga läbi vahetusprogrammi finantseerimine. Tööandjal tuleb finantseerida kõik reisikulud vahetusriiki ning lõppkonverentsile. Vahetusriigis pakutakse programmis osalejale tasuta majutust ning osalist toitlustamist tasuta või mõistliku hinna eest. Ülejäänud kulutused tuleb kanda osalejal endal. Meeles tuleb pidada, et osaleja peab esitama oma tööandjale vahetusprogrammi aja kohta spetsiaalse 4- nädalase õppepuhkuse taotluse.

Osalejate valik sõltub sooviavaldanute arvust. Kui kandidaate on rohkem kui vahetuses kohti, on valiku aluseks kandidaadi kogemused ning sobivus konkreetsetele kohtadele vahetusriigis.

Igakülgset vahetusprogrammiga seotud informatsiooni leiate HOPE koduleheküljelt http://hope.be/04exchange/exchangefirstpage.html. Samuti on seal kättesaadavad vahetusprogrammi taotluse ning tööandja kinnituse vormid (dokumendid Form P1 ja Form P2 HOPE kodulehel).

Vahetusprogrammis osaleda soovijatel tuleb ära täita dokumendid Form P1 ja Form P2. Lisaks nimetatud dokumentidele koostada motivatsioonikiri, mis sisaldaks vahetusprogrammis osalemise soovi põhjendusi, kirjeldusi eelneva töökäigu ja ametialaste kogemuste kohta, erihuve seoses vahetusprogrammiga, kuidas võiks vahetusprogramm aidata kandidaati tema praeguses töös ja kuidas kavatseb kandidaat Eestisse tagasi tulles saadud kogemusi kasutada.

Oma taotlus osalemiseks koos vajalike lisadega tuleb saata Eesti Haiglate Liitu kas tavapostiga või e-postiga 31. oktoobriks 2014.

E-posti aadress: info@haiglateliit.ee
Telefon: 677 7010
Eesti Haiglate Liit
Lõõtsa 8, Tallinn 11415

Print Friendly, PDF & Email