shadow

Urmas Sule valiti HOPE presidendiks

5.juunil 2020.a toimus HOPE (Euroopa Haiglate ja Tervishoiu Föderatsiooni) juhtide veebikohtumine, kus arutati Euroopa tervishoiu aktuaalseid teemasid ning valiti ka HOPE uus president ja asepresident.  HOPE uueks presidendiks valiti Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees Dr Urmas Sule ning asepresidendiks valiti Iirimaa Haiglate Liidu juht Eamonn Fitzgerald. „Minu Euroopa haiglaid...

Allkirjastati tervishoiutöötajate kollektiivleping

Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, Eesti Õdede Liit, Eesti Haiglate Liit ja Eesti Kiirabi Liit allkirjastasid täna uue kollektiivlepingu, mis tagab tunnitasu alammäärade tõusu nii järgmisel kui ülejärgmisel aastal, suurendab öötöö lisatasu, kehtestab kõrgema töötasu nädalavahetusel töötamise eest ning pikendab iga-aastast lisapuhkust. Lepiti kokku ka erialase täienduskoolituse tingimustes....

HOPE uue presidendi ja asepresidendi valimine

13.juuni 2017. a HOPE (Euroopa Haiglate ja Tervishoiu Föderatsiooni) kuratooriumi kohtumisel Dublinis, Iirimaal, valiti järgmiseks kolmeks aastaks uus president ja asepresident. Uueks presidendiks valiti Pr Eva Weinreich-Jensen (Taani) ja asepresidendiks Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees Dr Urmas Sule. Kohtumisel arutati veel olulisi ja päevakajalisi Euroopa tervishoiu ja Euroopa Liidu teemasid....

Allkirjastati tervishoiuvaldkonna üleriigiline kollektiivleping

25.04.2017 Täna allkirjastati tervishoiuvaldkonna üleriigiline kollektiivleping. Töötajate esindajatena kirjutasid lepingule alla Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit ja Eesti Õdede Liit ning tööandjatena Eesti Haiglate Liit, Eesti Kiirabi Liit ja Eesti Perearstide Selts. Eelmise aasta alguses alanud läbirääkimistel ja riikliku lepitaja juures läbitud lepitusmenetluses lepingu sõlmimiseni ei jõutud. Pooled...

Allkirjastati ühiste kavatsuste protokoll

21. märtsil 2017.a toimus Sotsiaalministeeriumis tervishoiuvaldkonna sotsiaalpartnerite kohtumine, kus arutati tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse ettepanekuid ning kohtumine päädis ühiste kavatsuste protokolli allkirjastamisega. Ühiste kavatsuste protokolli kohaselt leppisid Eesti Haiglate Liit, Eesti Kiirabi Liit, Eesti Perearstide Selts, Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit ja Eesti Õdede Liit ning tervishoiu korraldamise ja rahastamise...

Tervishoiuvaldkonna töötajate ja tööandjate liidud sõlmisid eelkokkuleppe

16.02.2017 Tervishoiuvaldkonna töötajate ja tööandjate liidud sõlmisid eelkokkuleppe, kinnitamaks, et poolte vahel selle aasta palganumbrites erimeelsusi ei ole. Kollektiivlepingu sõlmimine on takerdunud tervishoiu rahastamise otsuste puudumise tõttu, mis annaksid kindluse, et patsiendid saavad õigel ajal vajalikku arstiabi. Selleks, et tagada tervishoiutöötajate palgatõus kokkulepitud mahus ja ajal, peab Haigekassa nõukogu...

Haiglate liidu juhatus arutas tervishoiuteenuste kättesaadavust

  21.detsember 2016 Haiglate liidu juhatus arutas tervishoiuteenuste kättesaadavust Täna toimunud Eesti Haiglate Liidu juhatuse koosolekul arutasid haiglajuhid tervishoiu rahastamist ja tervishoiuteenuste kättesaadavust. 2017. aasta keskse probleemina tõi haiglate liidu juhatus välja eriarstiabi vähenenud kättesaadavust, mida tervishoidu suunatud lisaraha leevendab ainult üksikute erialade lõikes. „2017. aastaks tervishoidu suunata lubatud...

Allkirjastati õdede ja ämmaemandate koolituskokkulepe

15.novembril 2016.a allkirjastatud konsensuslepe suurendab järgmisel neljal aastal õdede ja ämmaemandate õppekohtade arvu ning garanteerib neile tööpraktika ja juhendajad. Konsensusleppe sõlmisid Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium,Eesti Haiglate Liit, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Eesti Õdede Liit ja Eesti Ämmaemandate Ühing. Leppega on oodatud liituma ka Eesti Perearstide Selts ja Eesti...

Avalik pöördumine moodustatava valitsuskoalitsiooni ja haigekassa nõukogu poole

Avalik pöördumine moodustatava valitsuskoalitsiooni ja haigekassa nõukogu poole Praegu lähtub haigekassa ravi rahastamisel mitte tegelikust ravivajadusest, vaid riigieelarve tasakaalust. Selle tagajärjel on kaks kuud enne aasta lõppu paljudes haiglates lepingud ületatud ja sel aastal saab anda ainult erakorralist abi. Ainuüksi Tartu ülikooli kliinikumis lükatakse edasi üle 400 patsiendi ravi....