shadow

Eesti haiglad tähistavad ülemaailmset Patsiendiohutuse päeva

Ülemaailmne Patsiendiohutuse päeva tähistamine sai alguse 2019.aastal. Päeva eesmärk on rahvusvaheliselt tõsta nii poliitikute, tervishoiujuhtide ja -töötajate kui üleüldiselt ühiskonna teadlikkust patsiendiohutusest. 2023.aasta patsiendiohutuse päeva teemaks on „Patsientide kaasamine patsiendiohutuse nimel“. Eesmärgiks on võimestada patsiente kaasates neid patsiendiohutuse tagamisse. Selleks, et patsiendiohutuse taset tõsta, on vajalik kõikide – poliitikute,...

Eesti tervishoiujuhid kogunevad täna sügiskonverentsile Haapsalus

Pressiteade 6. september 2023 6.-7. septembril toimub Haapsalus Haiglate Liidu traditsiooniline sügiskonverents „Tervishoiu tervis“. Tänavuse konverentsi tähelepanu keskmes on ühelt poolt tervishoiupoliitika kujundamine, juhtimine ja tervishoiu rahastamine ning teisalt rohepöördega seotud ootused ja väljakutsed tervishoiusektoris.  „Viimased aastad on Eesti ühiskonda taas pannud mõtlema tervishoiuvaldkonna olulisusele ning juhtinud ka avalikkuse...

Sõlmiti tervishoiuvaldkonna üleriigiline kollektiivleping aastateks 2023–2024

PRESSITEADE 20.01.2023 Tervishoiuvaldkonna töötajate ja tööandjate liidud allkirjastasid täna uue kollektiivlepingu aastateks 2023–2024, mis parandab arstide, õdede, hooldajate ja teiste meditsiinispetsialistide töö- ja palgatingimusi ning tagab tervishoius töörahu. Tunnitasude alammäärad tõusevad alates 1.aprillist 2023 ümmarguselt 20 protsenti ja järgmisel aastal veel 10 protsenti. Et rohkem väärtustada tööd, mida tuleb...

Eesti tervishoiujuhid kogunevad täna sügiskonverentsile Võrru

Pressiteade 7. september 2022 7.-8. septembril toimub Võrus Haiglate Liidu traditsiooniline sügiskonverents „Tervishoiu tervis“. Tänavuse konverentsi tähelepanu keskmes on ühelt poolt tervishoiupoliitika kujundamine, juhtimine ja tervishoiu rahastamine ning teisalt tervishoiutöötajate defitsiit ja järgmiste tervishoiutöötajate põlvkondade koolitamine. „Tervishoiuvaldkonna olulisusest on viimaste aastate kontekstis võimatu mööda vaadata. Et Eesti meditsiinisektorisse koondunud...

Allkirjastati õdede ja teiste tervishoiuspetsialistide koolitustellimuse konsensuslepe

Täna, 18. veebruaril, allkirjastati õdede ja tervishoiutöötajate erialaühenduste, tervishoiu kõrgkoolide, Haiglate Liidu ja ministeeriumite konsensuslepe õdede ja teiste tervishoiuspetsialistide õppekohtade arvu suurendamiseks ning praktika kvaliteedi tõstmiseks. Konsensuslepe aastateks 2022-2026 seab eesmärgiks suurendada õdede põhiõppesse vastuvõttu 700 üliõpilaseni aastas. Konsensusleppega võtsid osapooled endale kohustuse rakenduskõrghariduses õdede põhiõppe ja teiste prioriteetsete erialade...

Alaliidud kohtuvad õdede koolituse ja praktikakorralduse aruteluks

Pressiteade 12. jaanuar 2022 Haiglate Liidu ja Õdede Liidu juhatused kohtuvad homme, et arutada Sotsiaalministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ette valmistatava õdede väljaõppe konsensusleppe sõlmimist ja Eesti meditsiinisüsteemi jätkusuutlikkuse tagamist. Haiglate Liidu juhatuse esimehe Urmas Sule sõnul on täna Eesti meditsiinisüsteemis puudu vähemalt 4000 õde ja nende juurde...

Urmas Sule valiti HOPE presidendiks

5.juunil 2020.a toimus HOPE (Euroopa Haiglate ja Tervishoiu Föderatsiooni) juhtide veebikohtumine, kus arutati Euroopa tervishoiu aktuaalseid teemasid ning valiti ka HOPE uus president ja asepresident.  HOPE uueks presidendiks valiti Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees Dr Urmas Sule ning asepresidendiks valiti Iirimaa Haiglate Liidu juht Eamonn Fitzgerald. „Minu Euroopa haiglaid...

Allkirjastati tervishoiutöötajate kollektiivleping

Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, Eesti Õdede Liit, Eesti Haiglate Liit ja Eesti Kiirabi Liit allkirjastasid täna uue kollektiivlepingu, mis tagab tunnitasu alammäärade tõusu nii järgmisel kui ülejärgmisel aastal, suurendab öötöö lisatasu, kehtestab kõrgema töötasu nädalavahetusel töötamise eest ning pikendab iga-aastast lisapuhkust. Lepiti kokku ka erialase täienduskoolituse tingimustes....