shadow

HOPE uue presidendi ja asepresidendi valimine

13.juuni 2017. a HOPE (Euroopa Haiglate ja Tervishoiu Föderatsiooni) kuratooriumi kohtumisel Dublinis, Iirimaal, valiti järgmiseks kolmeks aastaks uus president ja asepresident. Uueks presidendiks valiti Pr Eva Weinreich-Jensen (Taani) ja asepresidendiks Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees Dr Urmas Sule. Kohtumisel arutati veel olulisi ja päevakajalisi Euroopa tervishoiu ja Euroopa Liidu teemasid....

Allkirjastati tervishoiuvaldkonna üleriigiline kollektiivleping

25.04.2017 Täna allkirjastati tervishoiuvaldkonna üleriigiline kollektiivleping. Töötajate esindajatena kirjutasid lepingule alla Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit ja Eesti Õdede Liit ning tööandjatena Eesti Haiglate Liit, Eesti Kiirabi Liit ja Eesti Perearstide Selts. Eelmise aasta alguses alanud läbirääkimistel ja riikliku lepitaja juures läbitud lepitusmenetluses lepingu sõlmimiseni ei jõutud. Pooled...

Allkirjastati ühiste kavatsuste protokoll

21. märtsil 2017.a toimus Sotsiaalministeeriumis tervishoiuvaldkonna sotsiaalpartnerite kohtumine, kus arutati tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse ettepanekuid ning kohtumine päädis ühiste kavatsuste protokolli allkirjastamisega. Ühiste kavatsuste protokolli kohaselt leppisid Eesti Haiglate Liit, Eesti Kiirabi Liit, Eesti Perearstide Selts, Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit ja Eesti Õdede Liit ning tervishoiu korraldamise ja rahastamise...

Tervishoiuvaldkonna töötajate ja tööandjate liidud sõlmisid eelkokkuleppe

16.02.2017 Tervishoiuvaldkonna töötajate ja tööandjate liidud sõlmisid eelkokkuleppe, kinnitamaks, et poolte vahel selle aasta palganumbrites erimeelsusi ei ole. Kollektiivlepingu sõlmimine on takerdunud tervishoiu rahastamise otsuste puudumise tõttu, mis annaksid kindluse, et patsiendid saavad õigel ajal vajalikku arstiabi. Selleks, et tagada tervishoiutöötajate palgatõus kokkulepitud mahus ja ajal, peab Haigekassa nõukogu...

Haiglate liidu juhatus arutas tervishoiuteenuste kättesaadavust

  21.detsember 2016 Haiglate liidu juhatus arutas tervishoiuteenuste kättesaadavust Täna toimunud Eesti Haiglate Liidu juhatuse koosolekul arutasid haiglajuhid tervishoiu rahastamist ja tervishoiuteenuste kättesaadavust. 2017. aasta keskse probleemina tõi haiglate liidu juhatus välja eriarstiabi vähenenud kättesaadavust, mida tervishoidu suunatud lisaraha leevendab ainult üksikute erialade lõikes. „2017. aastaks tervishoidu suunata lubatud...

Allkirjastati õdede ja ämmaemandate koolituskokkulepe

15.novembril 2016.a allkirjastatud konsensuslepe suurendab järgmisel neljal aastal õdede ja ämmaemandate õppekohtade arvu ning garanteerib neile tööpraktika ja juhendajad. Konsensusleppe sõlmisid Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium,Eesti Haiglate Liit, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Eesti Õdede Liit ja Eesti Ämmaemandate Ühing. Leppega on oodatud liituma ka Eesti Perearstide Selts ja Eesti...

Avalik pöördumine moodustatava valitsuskoalitsiooni ja haigekassa nõukogu poole

Avalik pöördumine moodustatava valitsuskoalitsiooni ja haigekassa nõukogu poole Praegu lähtub haigekassa ravi rahastamisel mitte tegelikust ravivajadusest, vaid riigieelarve tasakaalust. Selle tagajärjel on kaks kuud enne aasta lõppu paljudes haiglates lepingud ületatud ja sel aastal saab anda ainult erakorralist abi. Ainuüksi Tartu ülikooli kliinikumis lükatakse edasi üle 400 patsiendi ravi....

Tervishoiujuhid otsivad lahendusi piiratud eelarve oludes toime tulekuks

Haiglate Liidu 3.-4. septembrini Käärikul korraldatav aastakonverents „Tervishoiu tervis II“ jätkab lahenduste otsimist Eesti tervishoiu põletavamatele küsimustele ‒ eeskätt töötajate puudusele ning süsteemi jätkusuutlikkuse kindlustamisele. “Haiglate liidu sügiskonverents on kujunenud aruteluplatvormiks, kus tervishoiujuhid, erialaliitude, Haigekassa ja kõrgkoolide esindajad saavad hetkel oluliste teemade üle arutleda ning kujundada ühist arusaama, kuidas...

Eesti Haiglate Liit ja Eesti E-tervise Sihtasutus sõlmisid 2.aprillil 2015.a koostöömemorandumi

Eesti Haiglate Liit ja Eesti E-tervise Sihtasutus sõlmisid 2.aprillil 2015.a koostöömemorandumi. E-tervise Sihtasutuse juhi Raul Milli ja Haiglate Liidu juhi Urmas Sule allkirjastatud memorandumis lepitakse kokku valdkonnad, mille osas tehakse koostööd ning töötatakse välja ühised põhimõtted nende valdkondade arendamisel. Memorandumi eesmärgiks on muu hulgas parandada koordineeritust e-tervise arenduste osas,...

Haiglate Liidu aastakonverents keskendub tervishoiu jätkusuutlikkusele

Pressiteade 11.09.2014 Haiglate Liidu aastakonverents keskendub tervishoiu jätkusuutlikkusele Läänemaal, Roostal algas täna Haiglate Liidu aastakonverents „Tervishoiu tervis“, kus erialaliitude ja ametkondade juhid ning kõrgkoolide esindajad arutavad Eesti tervishoiu hetke olulisimate küsimuste ja strateegiliste arengute üle. „Meie tervishoiusüsteem on Euroopas üks tõhusamaid, iga kulutatud euro eest saab patsient rohkem tervishoiuteenust...