shadow

Avalik pöördumine moodustatava valitsuskoalitsiooni ja haigekassa nõukogu poole

Avalik pöördumine moodustatava valitsuskoalitsiooni ja haigekassa nõukogu poole Praegu lähtub haigekassa ravi rahastamisel mitte tegelikust ravivajadusest, vaid riigieelarve tasakaalust. Selle tagajärjel on kaks kuud enne aasta lõppu paljudes haiglates lepingud ületatud ja sel aastal saab anda ainult erakorralist abi. Ainuüksi Tartu ülikooli kliinikumis lükatakse edasi üle 400 patsiendi ravi....

Tervishoiujuhid otsivad lahendusi piiratud eelarve oludes toime tulekuks

Haiglate Liidu 3.-4. septembrini Käärikul korraldatav aastakonverents „Tervishoiu tervis II“ jätkab lahenduste otsimist Eesti tervishoiu põletavamatele küsimustele ‒ eeskätt töötajate puudusele ning süsteemi jätkusuutlikkuse kindlustamisele. “Haiglate liidu sügiskonverents on kujunenud aruteluplatvormiks, kus tervishoiujuhid, erialaliitude, Haigekassa ja kõrgkoolide esindajad saavad hetkel oluliste teemade üle arutleda ning kujundada ühist arusaama, kuidas...

Eesti Haiglate Liit ja Eesti E-tervise Sihtasutus sõlmisid 2.aprillil 2015.a koostöömemorandumi

Eesti Haiglate Liit ja Eesti E-tervise Sihtasutus sõlmisid 2.aprillil 2015.a koostöömemorandumi. E-tervise Sihtasutuse juhi Raul Milli ja Haiglate Liidu juhi Urmas Sule allkirjastatud memorandumis lepitakse kokku valdkonnad, mille osas tehakse koostööd ning töötatakse välja ühised põhimõtted nende valdkondade arendamisel. Memorandumi eesmärgiks on muu hulgas parandada koordineeritust e-tervise arenduste osas,...

Haiglate Liidu aastakonverents keskendub tervishoiu jätkusuutlikkusele

Pressiteade 11.09.2014 Haiglate Liidu aastakonverents keskendub tervishoiu jätkusuutlikkusele Läänemaal, Roostal algas täna Haiglate Liidu aastakonverents „Tervishoiu tervis“, kus erialaliitude ja ametkondade juhid ning kõrgkoolide esindajad arutavad Eesti tervishoiu hetke olulisimate küsimuste ja strateegiliste arengute üle. „Meie tervishoiusüsteem on Euroopas üks tõhusamaid, iga kulutatud euro eest saab patsient rohkem tervishoiuteenust...

Haiglate liit ja arstiteadusüliõpilaste selts sõlmivad koostöölepingu

Pressiteade 18.04.2013 Haiglate liit ja arstiteadusüliõpilaste selts sõlmivad koostöölepingu     24. aprillil kell 11 allkirjastavad Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees Urmas Sule ja Marta Velgan Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi presidendi ülesannetes (haiglate liidu uues büroos Tartu mnt 63 C korpus) koostöölepingu, mille eesmärk on arstiteadusüliõpilaste ja haiglate parem sidustamine....

Kollektiivleppe konsultatsioonid jätkuvad

Pressiteade 7.detsember 2012 Kollektiivleppe konsultatsioonid jätkuvad Eesti Haiglate Liit on 12. detsembriks (Sõbra põik 4A) taas kokku kutsunud kõik kollektiivleppe osapooled, et lepingu sõnastust enne allkirjastamist täpsustada ja kooskõlastada. “Oktoobris sõlmitud eellepet on osapooled pisut erinevalt tõlgendanud ning nüüd püüame leida sõnastuse ja täpsuse, mis kõiki kollektiivleppe osapooli rahuldaks....

Haiglate liit kutsub kollektiivleppe allkirjastamisele

29.11.2012 Haiglate liit kutsub kollektiivleppe allkirjastamisele Täna kogunenud Eesti Haiglate Liidu üldkoosolek kiitis heaks kollektiivleppe projekti, mis on koostatud vastavalt 25. oktoobril sõlmitud eelkokkuleppele. Haiglate liit on Eesti Arstide Liidu, Eesti Kiirabi Liidu, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu, Eesti Õdede Liidu ja Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liidu esindajad kutsunud...

Visiidi- ja voodipäevatasu peab seadusele vastavaks muutma

Pressiteade 2.november 2012 Haiglate liit: Visiidi- ja voodipäevatasu peab seadusele vastavaks muutma Eesti Haiglate Liit saatis täna sotsiaalministeeriumile taotluse seadusejärgse visiidi- ja voodipäevatasu kehtestamiseks. Haiglate Liit taotleb tänavu juba kolmandat korda sotsiaalministeeriumilt visiidi- ja voodipäevatasu viimist vastavusse ravikindlustusseadusega, mille kohaselt peaks järgmisel aastal koduvisiidi ja ambulatoorse eriarstiabi visiiditasu olema...

Täna sõlmitud eelkokkulepe katkestab streigi

Pressiteade 25.10.2012 Täna sõlmitud eelkokkulepe katkestab streigi Eesti Haiglate Liit, Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, Eesti Kiirabi Liit ja Eesti Perearstide Selts sõlmisid täna eelkokkuleppe kollektiivlepingu sõlmimiseks ja töötüli lõpetamiseks. Streik katkeb alates 26. oktoobrist ning lõpeb kollektiivleppe sõlmimisega, mille eelduseks on haigekassa hinnakirja muutmine. “Streigi katkestamine annab...

Haiglate liit kutsub töötüli osapooled uuesti kokku

Pressiteade 25.oktoober 2012 Haiglate liit kutsub töötüli osapooled uuesti kokku Eesti Haiglate Liit kutsub täna kella 16-ks (aadressil Sõbra põik 4A) uuesti kokku töötüli osapooled, et kollektiivleppe läbirääkimistes kompromissini jõuda. Kutse läbirääkimiste jätkamiseks on saadetud Eesti Arstide Liidu, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu, Eesti Perarstide Seltsi, Eesti Kiirabi Liidu, haigekassa, sotsiaalministeeriumi...