shadow

Allkirjastati õdede ja ämmaemandate koolituskokkulepe

15.novembril 2016.a allkirjastatud konsensuslepe suurendab järgmisel neljal aastal õdede ja ämmaemandate õppekohtade arvu ning garanteerib neile tööpraktika ja juhendajad.

Konsensusleppe sõlmisid Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium,Eesti Haiglate Liit, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Eesti Õdede Liit ja Eesti Ämmaemandate Ühing. Leppega on oodatud liituma ka Eesti Perearstide Selts ja Eesti Kiirabi Liit.

Lepe kohustab Sotsiaalministeeriumi koostöös kõigi osapooltega korraldama tervishoiutöötajate ja -spetsialistide koolituskomisjoni. Selle eesmärk on igal aastal vaadata üle kõik koolitusmahud, tuginedes kokkulepitavatele numbritele.

Haridus- ja Teadusministeerium kohustub tervishoiukõrgkoolidele eraldama tegevustoetuse, mis tagab õdede ja ämmaemandate õppesse vastuvõtu ning õppe. Tervishoiukõrgkoolid lubavad omalt poolt tagada õdede ja ämmaemandate vastuvõtu ja õppe.

Haiglate Liit omakorda panustab õdedele ja ämmaemandatele praktikakohtade pakkumisega ning lisaks tagab praktikantidele juhendajad. Samuti katab Haiglate Liit kõik praktikaga kaasnevad kulud.

Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimehe Urmas Sule sõnul on Eesti tervishoius lisaks rahapuudusele terav puudus õdedest. “Oleme seetõttu õdede koolitustellimuse suurendamise konsensuslepet väga oodanud. Eestis pakutava tervishoiuteenuse kõrge kvaliteet sõltub kõige enam just meie kõrge kvaliteediga tervishoiutöötajatest, kes pahatihti töötavad suure koormusega ja ennast isegi mitmel töökohal jagades.”

Sule lisas, et konsensuslepe on aga ainult üks mitmetest vajalikest sammudest, millega aktuaalseid probleeme tervishoius leevendada.

Print Friendly, PDF & Email