Eesti Haiglate Liidu aastakonverents

“Tervishoiu tervis”

11.-12.septembril 2014

Neljapäev, 11. september

11.00 Konverentsi avasõnavõtt (Urmas Sule)

11:15 – 12:45 Eesti Haigekassa sessioon:
Eesti Haigekassa 2015. aasta eelarve projekt ja Eesti Haigekassa 4 aasta finantsprognoos (Tanel Ross)
Ülevaade EHK tervishoiuteenuste loetelu uuendamise protsessist 2015.aastaks (Mari Mathiesen)
Eriarstiabi tervishoiuteenuste hinnakujundusmetoodika analüüs (Tiina Sats)

13:15 – 14:45 Sotsiaalministeeriumi sessioon:
Eesti tervishoiu arengusuunad aastani 2020 (Ivi Normet)
EL investeeringud tervishoidu (Tiia Taevere)
Tervisekeskustest (Rain Sepping)

16.15 – 17:30 Koostööpartnerite ja ülikoolide sessioon: (ministeeriumid, ülikoolid)
Praktikantideta või praktikantidega (Anneli Kannus ja Ülle Ernits)

Reede, 12. september

10:00 -11:30 Kvaliteedisessioon: PATH töörühm, 2 ettekannet haiglates

12:00 – 13:30 Haigla infosüsteemide sessioon: E-Tervis, pildipank, haiglad

13:30 – 14:00 Kokkuvõte ja seminari lõpetamine

Print Friendly, PDF & Email