EUROOPA HAIGLATE JA TERVISHOIU FÖDERATSIOONI (HOPE) VAHETUSPROGRAMM 2023

Vahetusprogramm 2023 teemal “Climate and environment: challenges for hospitals and healthcare services” toimub 8. maist – 4.juunini 2023.

Mis on HOPE vahetusprogramm?

HOPE vahetusprogramm kestab neli (4) nädalat ja on mõeldud peamiselt tervishoiu keskastme juhtidele ning teistele töötajatele, kes vastutavad oma riigis (haiglas) konkreetse projekti või valdkonna eest. Vahetuses osaleja peab töötama Eesti Haiglate Liidu liikmeshaiglas, omama vähemalt kolmeaastast töökogemust oma erialal või tervishoiu juhtimises ning oskama suhteliselt heal tasemel vajalikku võõrkeelt (inglise, saksa või prantsuse keel). Kandidaatide eelistustega vahetusriigi valikul püütakse maksimaalselt arvestada, kuid lõpliku otsuse teeb siiski vastava riigi programmi koordinaator. Vahetusprogrammis osaleja on kohustatud osalema vahetusprogrammi lõppkonverentsil, mis 2023.aastal toimub Brüsselis.

HOPE vahetusprogrammi tutvustavad videod on üleval youtube’is:

Kuidas kandideerida?

Igal taotlejal soovitatakse enne taotluse esitamist rääkida oma tööandjaga läbi vahetusprogrammi finantseerimine. Tööandjal tuleb finantseerida kõik reisikulud vahetusriiki ning lõpukonverentsile. Vahetusriigis pakutakse programmis osalejale tasuta majutust ning osalist toitlustamist tasuta või mõistliku tasu eest. Ülejäänud kulud tuleb kanda osalejal endal.

Osalejate valik sõltub sooviavaldanute arvust. Kui kandidaate on rohkem kui vahetuses kohti, on valiku aluseks kandidaadi kogemused ning sobivus konkreetsetele kohtadele vahetusriigis.

Igakülgset vahetusprogrammiga seotud informatsiooni leiate HOPE koduleheküljelt. Samuti on seal kättesaadavad vahetusprogrammi taotluse ning tööandja kinnituse vormid.

Vahetusprogrammis osaleda soovijatel tuleb ära täita dokumendid Form P1 ja Form P2. Taotluses tuleks kirjeldada vahetusprogrammis osalemise soovi põhjendusi, eelnevat töökäiku ja ametialaseid kogemusi ning erihuve seoses vahetusprogrammiga, kuidas võiks vahetusprogramm aidata kandidaati tema praeguses töös ja kuidas kavatseb kandidaat Eestisse tagasi tulles saadud kogemusi kasutada.

Oma taotlus osalemiseks koos vajalike lisadega tuleb saata Eesti Haiglate Liidule kas tavapostiga või e-postiga digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 31. oktoobriks 2022.

E-posti aadress: info@haiglateliit.ee
Telefon: 677 7010
Eesti Haiglate Liit
Lõõtsa 8, Tallinn 11415

Print Friendly, PDF & Email