Urmas Sule

 

Eesti Haiglate Liit on mittetulundusühing, mis ühendab vabatahtlikkuse alusel tervishoiuteenust pakkuvaid Eesti tervishoiusektori tööandjaid. Haiglate Liit asutati 1994. aasta novembris ja praegu on liidus 25 liiget. Haiglate Liidu peamine eesmärk on oma liikmete ühiste huvide edendamine tervisevaldkonnas ning koostöö arendamine liikmeks olevate haiglate vahel ning samuti partneritega tervishoiusektoris.

Liidu põhikirjaline tegevus hõlmab:

  • liikmete esindamist
  • tervishoiuökonoomika ja kvaliteedijuhtimisalase tegevuse arendamist
  • Liidu liikmete tegevuse koordineerimist ja kogemuste vahendamist
  • töögruppide moodustamist Liidu liikmete ühiste probleemide lahendamiseks
  • arvamuse avaldamist tervishoiuvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude suhtes
  • tervishoiuvaldkonna kohta andmete kogumist ja selle alusel statistika tegemist
  • Liidu liikmete nõustamist

 

Print Friendly, PDF & Email