shadow

Allkirjastati tervishoiuvaldkonna üleriigiline kollektiivleping

25.04.2017

Täna allkirjastati tervishoiuvaldkonna üleriigiline kollektiivleping. Töötajate esindajatena kirjutasid lepingule alla Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit ja Eesti Õdede Liit ning tööandjatena Eesti Haiglate Liit, Eesti Kiirabi Liit ja Eesti Perearstide Selts.

Eelmise aasta alguses alanud läbirääkimistel ja riikliku lepitaja juures läbitud lepitusmenetluses lepingu sõlmimiseni ei jõutud. Pooled ei olnud nõus sellele alla kirjutama enne, kui valitsus suurendab tervishoiu rahastamist ja loob selleks jätkusuutliku mudeli, et patsiendid saaksid õigel ajal vajalikku ravi. Eelmisel nädalal otsustas valitsus, et riigieelarvest hakatakse mittetöötavate pensionäride eest tasuma ravikindlustusmaksu, mis toob edaspidi igal aastal tervishoidu täiendava summa. Lisaraha kasutatakse eelkõige ravijärjekordade lühendamiseks.

Tervishoiusektor tunnustab ja tänab peaminister Jüri Ratast, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskit ja kõiki valitsuse liikmeid, sotsiaalministeeriumi ja haigekassat tulemusliku koostöö ja tervishoiule ning patsientidele väga oluliste otsuste eest.

Kollektiivlepinguga lepiti kokku eriarstiabi ambulatoorse töö standardid, et patsiente saaks vastu võtta mõistliku tempoga, mis tagab kvaliteetse ravi ja hoiab arste ning õdesid ülekoormuse eest. Uued töötasu alammäärad, mis jõustuvad tagasiulatuvalt käesoleva aasta 1.aprillist, on arstidel 10,53, õdedel 6,03 ja hooldajatel 3,70 eurot tunnis.

„Kollektiivlepingu allkirjastamisega on tervishoius tagatud töörahu ja streik jääb ära,“ kinnitasid tervishoiutöötajate organisatsioonide juhid Lembi Aug, Iivi Luik ja Anneli Kannus.

Lepingu tekst on leitav siit.

Eesti Arstide Liit

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit

Eesti Õdede Liit

Eesti Haiglate Liit

Eesti Kiirabi Liit

Eesti Perearstide

Print Friendly, PDF & Email