shadow

Haiglate liidu juhatus arutas tervishoiuteenuste kättesaadavust

 

21.detsember 2016

Haiglate liidu juhatus arutas tervishoiuteenuste kättesaadavust

Täna toimunud Eesti Haiglate Liidu juhatuse koosolekul arutasid haiglajuhid tervishoiu rahastamist ja tervishoiuteenuste kättesaadavust. 2017. aasta keskse probleemina tõi haiglate liidu juhatus välja eriarstiabi vähenenud kättesaadavust, mida tervishoidu suunatud lisaraha leevendab ainult üksikute erialade lõikes.

„2017. aastaks tervishoidu suunata lubatud lisaraha 10 miljonit eurot on märk valitsuse heast tahtest asuda tervishoiu rahastamise probleeme lahendama. Kindlasti peab ka järgmistel aastatel statsionaarsete ravijuhtude mahtu suurendama,“ ütles Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees Urmas Sule.

Urmas Sule sõnul on eriarstiabi juhtude vähendamine haigekassa poolt ja tervishoiutöötajate palgakasvu ootused seadnud haiglad pea väljapääsmatusse olukorda. “Kõik haiglajuhid nõustuvad, et õed ja arstid vajavad adekvaatset palka, kuid see ei tohi tulla patsientide arvelt.”

Eesti Haiglate Liidu juhatus seadis tänasel nõupidamisel lähtekohad tervishoiutöötajate kollektiivleppe läbirääkimistega jätkamiseks riikliku lepitaja juures.

“Kollektiivleppe läbirääkimised on taas tõstatanud põhimõttelised tervishoiu rahastamises lahendamist vajavad küsimused. Haiglate liit on valmis valitsust igati toetama, et jõuda lahendusele, kuidas tervishoiuteenused oleksid patsientidele mõistlikult kättesaadavad ja tervishoiusüsteem oleks jätkusuutlik,” lisas Sule.

Haiglate liit asutati 1994. aasta novembris ja praegu on liidus 23 liiget. Haiglate liidu peamine eesmärk on oma liikmete ühiste huvide edendamine tervisevaldkonnas ning koostöö arendamine liikmeks olevate haiglate vahel ning samuti partneritega tervishoiusektoris.

 

Print Friendly, PDF & Email