shadow

Alaliidud kohtuvad õdede koolituse ja praktikakorralduse aruteluks

Pressiteade
12. jaanuar 2022

Haiglate Liidu ja Õdede Liidu juhatused kohtuvad homme, et arutada Sotsiaalministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ette valmistatava õdede väljaõppe konsensusleppe sõlmimist ja Eesti meditsiinisüsteemi jätkusuutlikkuse tagamist.

Haiglate Liidu juhatuse esimehe Urmas Sule sõnul on täna Eesti meditsiinisüsteemis puudu vähemalt 4000 õde ja nende juurde koolitamine on ülimalt oluline meie meditsiinisüsteemi jätkusuutlikkuse tagamiseks. Kuna Haiglate Liidu liikmed on samas ka õdede väljaõppe praktikabaasiks, siis on organisatsioon eluliselt huvitatud, et ministeeriumid tagaks protsessi rahastuse ning jõutaks võimalikult kiiresti 2020. aastal lõppenud kahe tervishoiukõrgkooli, riigi ja Haiglate Liidu vahelise konsensusleppe uuendamiseni.

„Erinevad eksperdid on küll erinevalt hinnanud, kus täpselt ja kui palju täpselt meil õdesid ja hooldustöötajaid puudu on, kuid selge on see, et puudujääk on märkimisväärne ning küsimust ei saa lahendada teisiti kui koolitustellimust suurendades,“ märkis Sule. Ainus alternatiiv ehk tervishoiutöötajate sissetoomine kolmandatest riikidest on keeruline nii juriidiliselt, tehniliselt kui ka emotsionaalselt ning ei rahulda meditsiinisüsteemi toimepidevust pikas plaanis.

Kohtumise ajendiks on Sotsiaalministeeriumis ning Haridus- ja Teadusministeeriumis ette valmistatav kava suurendada õdede õpikohtade mahtu 2023. aastast praegusega võrreldes 183 võrra. See tähendaks, et järgmisest aastast võetaks tervishoiukõrgkoolid Tallinnas ja Tartus õeks õppima 700 inimest aastas ehk vastuvõtt kasvaks 35 protsendi võrra. Ministeeriumid eeldavad, et tänu sellele peaks aastaks 2030 õdede arv kasvama praeguselt 8500 ligi 12 000 peale.

Eesti Haiglate Liit on mittetulundusühing, mis ühendab vabatahtlikkuse alusel tervishoiuteenust pakkuvaid Eesti tervishoiusektori tööandjaid. 1994. aastast tegutsevasse Haiglate Liitu kuulub praegu 24 Eestis tegutsevat tervishoiuasutust. Haiglate Liidu peamine eesmärk on oma liikmete ühiste huvide edendamine tervisevaldkonnas ning koostöö arendamine liikmeks olevate haiglate vahel ning partneritega tervishoiusektoris.

 

 

Print Friendly, PDF & Email