shadow

Allkirjastati õdede ja teiste tervishoiuspetsialistide koolitustellimuse konsensuslepe

Täna, 18. veebruaril, allkirjastati õdede ja tervishoiutöötajate erialaühenduste, tervishoiu kõrgkoolide, Haiglate Liidu ja ministeeriumite konsensuslepe õdede ja teiste tervishoiuspetsialistide õppekohtade arvu suurendamiseks ning praktika kvaliteedi tõstmiseks. Konsensuslepe aastateks 2022-2026 seab eesmärgiks suurendada õdede põhiõppesse vastuvõttu 700 üliõpilaseni aastas.

Konsensusleppega võtsid osapooled endale kohustuse rakenduskõrghariduses õdede põhiõppe ja teiste prioriteetsete erialade – farmatseutide, tegevusterapeutide, bioanalüütikute, radioloogiatehnikute ja füsioterapeutide õppekohtade arvu suurendamiseks, tulevastele tervishoiutöötajatele praktikakohtade ja juhendajate kindlustamiseks ning praktika kvaliteedi tõstmiseks.

“Pädevad ja missioonitundelised tervishoiutöötajad riigi jaoks hindamatu väärtusega. Kõik sammud, mida astume selleks, et meil oleks rohkem õendusala töötajaid, on õiged ja vajalikud. Tahan väga tänada ministeeriumeid, tervishoiukõrgkoole ja kõiki koostööpartnereid võimaluse eest täna see vajalik samm ühiselt astuda. Koostöös peitub jõud!“  ütles Dr Urmas Sule, Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees.

Fotograaf Rene Suurkaev.

Print Friendly, PDF & Email