[id]

Materjalid

„Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020“ juhtkomitee

16. juunil 2015 aastal kell 14.00-17.00

Koosoleku ajakava:

14.00-14.05       Avasõnad juhtkomitee esimehelt

14.05-14.30     „Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020“ 2013-2014 tulemusaruanne

14.30-14.50       „RTA 2009-2020“ 2014. a. aruande III valdkonna ülevaade

14.50-15.05       „RTA 2009-2020“ 2014. a. aruande I valdkonna ülevaade

15.05-15.25       „RTA 2009-2020“ 2014. a. aruande II valdkonna ülevaade

15.25-15.40       Kohvipaus

15.40-16.05       „RTA 2009-2020“ 2014. a. aruande IV valdkonna ülevaade

16.05-16.30       „RTA 2009-2020“ 2014. a. aruande V valdkonna ülevaade

16.30-16.45       Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite meetme 2.3 „Alkoholi liigtarvitamise, sh alkoholisõltuvuse, ennetuse, varajase avastamise ning nõustamis- ja raviteenuse arendamine ja rakendamine“ hindamine

16.45-17.00       Jooksvad küsimused

Lisatud on Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite hindamise kava

Esmatasandi tervisekeskused

RTA juhtkomitee roll perioodil 2014-2020 struktuurivahendite hindamiste läbiviimisel

 

 

Print Friendly, PDF & Email