[id]

Eesti Haiglate Liidu juhatuse koosolek
15.10.2020 kell 11.00-13.30

MEMO

Päevakord

 1. Terviseametiga kohtumine – Üllar Lanno
 2. Haiglavõrgu arengukava projekti vahearuande tutvustamine – Agris Koppel
 3. Valmisolekutasemete määruse muutmine
 4. Haigekassa teemad
 5. Kollektiivlepingu läbirääkimised
 6. Saatekirjade ja õendusepikriisi andmekoosseisude kohta ettepanekute tegemine
 7. Kutse nõue psühholoogi teenuse osas eriarstiabis
 8. OSKA tervishoiu eriuuringu ekspertarutelu
 9. Kutsenõukogusse uue esindaja määramine (volitused lõpevad 31.12.2020)
 10. Jooksvad küsimused
 11. Eesti Arsti üleskutse
Print Friendly, PDF & Email