[id]

2020-2021

Haiglate Liidu kollektiivlepingu läbirääkimiste delegatsiooni liikmed on: Urmas Sule, Kersti Reinsalu,  Tõnis Allik, Arvi Vask, Agris Peedu, Peeter Laasik (asendusliige Andres Kotsar)

Võrdlus 2019-2020 kehtiva lepingu ja uue lepingu projekti vahel.

17.05.2021 toimus lepituskoosolek EHL, EÕL vahel

07.05.2021 saatis EHL EÕL-le ja RL-le vastuskirja

03.05.2021 palus RL EHL-l EÕL-le pakkumise saata

28.04.2021 sõlmisid EHL, EKL ja EAL, ETK, EKPKL kollektiivlepingu

26.04.2021 saatis EÕL EHL-le teavituskirja

26.04.2021 saatsid EAL, ETK, EKPKL vastuskirja RL 23.04. ettepanekule

23.04.2021 saatis Riiklik lepitaja ettepaneku Õdede Liidu kaasamiseks

23.04.2021 saatis EHL EAL-le, ETK-le ja EKPKL-le pakkumise

22.04.2021 saatis EAL pöördumise EHL liikmetele

20.04.2021 võttis Riiklik lepitaja menetlusse töötüli EÕL ja EHL vahel

19.04.2021 teatas EÕL Riikliku lepitaja juurde pöördumisest

12.04.2021 saatis EÕL vastuskirja EHL 05.04. kirjale

09.04.2021 toimus riikliku lepitaja juures kohtumine töötajate ja tööandjate vahel

05.04.2021 vastas EHL EÕL pöördumisele

31.03.2021 pöördus Õdede Liit EHL poole.

24.03.2021 võttis Riiklik lepitaja töötüli menetlusse.

19.03.2021 teavitasid EAL, ETK ja EKPKL EHL-i Riikliku lepitaja poole pöördumisest.

18.03.2021 vastas EHL EAL, ETK ja EKPKL pöördumisele ettepanekuga kohtumise korraldamiseks EHK-ga.

12.03.2021 pöördusid EAL, ETK ja EKPKL EHL poole.

28.01.2021 vastas EHL 21.01. pöördumisele.

21.01.2021 pöördusid EAL, ETK ja EKPKL EHL poole läbirääkimiste jätkamise sooviga.

02.12.2020 saatis EÕL EHL-le pöördumise.

01.12.2020 vastasid EAL, ETK ja EKPKL, et ei ole nõus läbirääkimiste peatamisega.

27.11.2020 saatis EHL vastuskirja EAL, ETK ja EKPKL-le (ettepanek läbirääkimised peatada).

12.11.2020 saatis EHL EÕL-le vastuskirja seoses EÕL pöördumisega haiglate poole

03.11.2020 toimus II kohtumine EHL, EAL, ETK ja EKPKL vahel. Memo

12.10.2020 toimus esimene kohtumine EHL ja EÕL vahel.

01.10.2020 Saatis EÕL kirja KL läbirääkimiste jätkamise kohta

22.09.2020 toimus esimene kohtumine EHL, EAL, ETK ja EKPKL vahel. Protokoll

02.07.2020 Vastas EHL EOL ettepanekule, et oleme valmis läbirääkimisi alustama

30.06.2020 Saatis EHK vastuskirja EAL, ETK ja EKPKL ettepanekule

29.06.2020 Eesti Perearstide Seltsi vastuskiri EOL ettepanekule

26.06.2020 Vastas EHL EAL, ETK ja EKPKL ettepanekule, et oleme valmis läbirääkimisi alustama

25.06.2020 Esitas Eesti Õdede Liit ettepaneku kollektiivlepingu läbirääkimiste alustamiseks

19.06.2020 Saatis EÕL osapooltele vastuskirja, et õdesid esindab KL läbirääkimistel EÕL.

19.06.2020 Esitasid EAL, ETK ja EKPKL ettepaneku kollektiivlepingu läbirääkimiste alustamiseks

 

2018

13.veebruaril 2018.a esitasid töötajad avalduse alustada tervishoiutöötajate kollektiivlepingu läbirääkimisi.

Võrdlus 2017-2018 kehtiva lepingu ja uue lepingu projekti vahel.

Lepingu projekt (töötajate ettepanek)

20.02.2018 EHL vastuskiri ettepanekule alustada kollektiivlepingu läbirääkimisi

02.03.2018 Läbirääkimiste I voor

26.03.2018 EHL ettepanekud kollektiivlepingu läbirääkimiste kohta

16.04.2018 Läbirääkimiste II voor. Protokoll, SoM ettekanne, Haigekassa ettekanne

07.05.2018 Läbirääkimiste III voor. HK ettekanne.

11.06.2018 Läbirääkimiste IV voor. Protokoll.

23.08.2018 EHL ettepanekud kollektiivlepingu kohta.

31.08.2018 Läbirääkimiste V voor. Protokoll. EHL ettekanne.

11.10.2018 Läbirääkimiste VI voor. Protokoll.

30.10.2018 Läbirääkimised EAL ja Haigekassaga.

02.11.2018 Läbirääkimised EAL ja Haigekassaga.

12.11.2018 Läbirääkimised EAL ja Haigekassaga.

23.11.2018 Läbirääkimiste VII voor.

30.11.2018 Allkirjastati kollektiivleping

28.11.2018 Allkirjastati kokkulepe kollektiivlepingu sõlmimise eelduste loomiseks

 

2016-2017 kollektiivlepingu läbirääkimised.

Print Friendly, PDF & Email