[id]

 

Leping

Lepingu projekt (EAL, EÕL ja ETK) (30.12.2015 ettepanek)

Lepingu projekti võrdlus 2015-2016 kehtiva leppega

Kronoloogia

02.02.2017 – RL lõpetas menetluse, kuna osapooled ei võtnud lepitusettepanekut vastu

31.01.2017 – EHL vastas lepitusettepanekule. EHL vastus.

31.01.2017 – EAL, EÕL ja ETK vastasid RL lepitusettepanekule, et ei saa seda vastu võtta, kui poliitilisi otsuseid tehtud ei ole.

23.01.2017 – RL edastas osapooltele lepitusettepaneku.

09.01.2017 – toimus RL lepituskoosolek. Protokoll

10.11.2016 – toimus RL korraldamisel ümarlaud tervishoiu rahastamise teemal.

17.10.2016 – EHL saadab vastuskirja RL ettepaneku kohta.

17.10.2016 – EAL, EÕL ja ETK saadavad vastuskirja RL ettepaneku kohta.

12.10.2016 – Perearstide Selts saadab vastuskirja RL ettepaneku kohta.

03.10.2016 – RL saatis osapooltele lepitusettepaneku.

29.09.2016 – Toimus kohtumine tööandjate ja töötajate vahel Riikliku lepitaja vahendusel. RL tutvustas lepitusettepaneku tingimusi.

28.09.2016 – Eelkonsultatsioon EHL ja Riikliku lepitaja vahel.

20.09.2016 – EAL, ETK ja EÕL korraldavad tervishoiuvaldkonna töötajate üleriigilise hoiatusstreigi (1 tund)

19.09.2016 – EHL esindajad kohtuvad Haigekassa juhatusega

15.09.2016 – EAL, ETK ja EÕL saatsid EHL-le ja kõigile osapooltele hoiatusstreigi teate.

14.09.2016 – Toimus EHL läbirääkimiste töörühma kohtumine.

18.08.2016 – EAL saatis täpsustavad küsimused EHL töökoormuste standardite ettepanekute kohta

11.07.2016 – EHL saadab EAL-le oma ettepanekud statsionaarse eriarstiabi töökoormuste standardite kehtestamiseks.

06.06.2016 – EAL saadab EHL-le oma ettepanekud ambulatoorse eriarstiabi töökoormuste standardite kehtestamiseks.

02.06.2016 – Toimus kohtumine EHL, EAL, EÕL ja ETK vahel, kus arutatid eriarstiabi töökoormuste ambulatoorse ja statsionaarse eriarstiabi koormusstandardeid. Kohtumisel otsustati, et:

  • EHL saadab oma ettepaneku töökoormusnormide kohta statsionaarse töö kohta.
  • EAL saadab täiendavad ettepanekud ambulatoorse töö normide kohta.

31.05.2016 – Toimus kohtumine tööandjate ja töötajate vahel Riikliku lepitaja vahendusel. Protokoll

24.05.2016 – EHL saatis oma ettepanekud töökoormuste personalistandardite kehtestamise kohta EAL-le ja EÕL-le ja ETK-le.

18.05.2016 – EHL ja EAL esindajad kohtusid Riikliku lepitaja ja Haigekassaga.

10.05.2016 – Toimus tööandjate ja töötajate vahel kohtumine seoses töökoormuste personalistandardite kehtestamisega.

27.04.2016 – Toimus kohtumine töötajate ja tööandjate vahel Riikliku lepitaja vahendusel seoses 19.12.2014 kollektiivlepingu mittetäitmisega. Protokoll

22.04.2016 – EHL saatis töötajatele vastuse seoses kollektiivlepingu mittetäitmisega.

31.03.2016 – Töötajad esitasid pöördumise EHL-le ja Eesti Kiirabi Liidule seoses 19.12.2014 kollektiivlepingu mittetäitmisega

24.03.2016 – Töötajad esitasid oma seisukoha tööandjate pakkumise kohta.

24.03.2016 – Kollektiivlepingu läbirääkimiste III voor. Protokoll

22.03.2016 – Tööandjad vastasid kollektiivlepingu mõjude päringule.

18.03.2016 – Tööandjad tegid oma pakkumise kollektiivlepingu sõlmimiseks.

29.02.2016 – EAL saatis EHL-le päringu kollektiivlepingu täitmise kohta

26.02.2016 – toimus läbirääkimiste II voor, kus arutati Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumi mõjude hinnanguid kollektiivlepingu kohta. Otsustati, et EHL esitab oma seisukoha kollektiivlepingu kohta hiljemalt 21.märtsiks ja järgmine läbirääkimiste voor toimub 24.märtsil.

25.02.2016 – EHK vastas EAL täpsustavatele küsimustele KL mõjude kohta.

23.02.2016 – EAL saatis täpsustavad küsimused Haigekassale ja Sotsiaalministeeriumile.

15.02.2016 – Haigekassa ja Sotsiaalministeerium edastasid esialgsed hinnangud kollektiivlepingu maksumuse kohta.

22.01.2016 – toimus kollektiivlepingu läbirääkimiste I voor. Protokoll

14.01.2016 – EHL juhatus arutas töötajate ettepanekut ning lepiti kokku, et Haiglate Liidu läbirääkimiste delegatsiooni kuuluvad: Urmas Sule, Arvi Vask, Ralf Allikvee, Tõnis Allik, Mart Einasto.

13.01.2016 – EPS teatab oma osalemisest kollektiivlepingu läbirääkimistel

08.01.2016 – SoM teatab, et ei osale läbirääkimistel lepingu osapoolena, kuid osaleb koosolekutel

06.01.2016 – EHL vastab EAL, EÕL ja ETK kutsele, et alustame läbirääkimisi ja osaleme 22.01. koosolekul.

30.12.2015 – EAL, EÕL ja ETK teevad Haiglate Liidule, Kiirabi Liidule ja Perearstide Seltsile ettepaneku alustada tervishoiutöötajate kollektiivlepingu läbirääkimisi.

 

Print Friendly, PDF & Email