[id]

Eesti Haiglate Liidu üldkoosolek ja juhatuse koosolek
26.11.2020 kell 11.00-13.30

MEMO

Juhatuse koosoleku päevakord

  1. Arenduste teekaart – TEHIK, SoM, HK, TA (TEHIK teekaart, Haigekassa teekaart)
  2. Haigekassa teemad
  3. Kollektiivlepingu läbirääkimised (EHL vastus EÕL-le), 03.11.memo
  4. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmine (eelnõu, Linnade ja Valdade Liidu arvamus)
  5. Asendusteenistus haiglates (kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu)
  6. TIS andmevaaturi töögrupi asendusliikme muutmine
  7. Juhatuse esimehe kinnitamine
  8. Jooksvad küsimused

Üldkoosoleku päevakord

  1. Juhatuse liikme määramine (piirkondlike haiglate esindaja muutmine).
Print Friendly, PDF & Email