shadow

Täna sõlmitud eelkokkulepe katkestab streigi

Pressiteade 25.10.2012

Täna sõlmitud eelkokkulepe katkestab streigi

Eesti Haiglate Liit, Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, Eesti Kiirabi Liit ja Eesti Perearstide Selts sõlmisid täna eelkokkuleppe kollektiivlepingu sõlmimiseks ja töötüli lõpetamiseks. Streik katkeb alates 26. oktoobrist ning lõpeb kollektiivleppe sõlmimisega, mille eelduseks on haigekassa hinnakirja muutmine.

“Streigi katkestamine annab võimaluse tavapärase töörütmiga jätkata ning patsiendid saavad taas juurdepääsu arstiabile. Leppega võtsid haiglad, kiirabiteenuse osutajad ja perearstipraksised endale kohustuse tõsta tervishoiutöötajate miinimumpalka 2013. aastal rohkem kui näeb ette haigekassa hinnakirja järgne palgakomponendi tõus. Seega on suuremat palgatõusu oodata eelkõige madalama palgaastmetega meedikutel,” ütles Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees Urmas Sule, kelle sõnul loodetakse kollektiivleppe sõlmimiseni jõuda novembri lõpuks.

Läbirääkimiste käigus saavutati kompromiss, et sõlmitavas kollektiivleppes kehtestatakse alates 1. märtsist 2013 arsti töötasu alammääraks 8 eurot tunnis (arvestuslikult 1344 eurot kuus), õdede töötasu alammääraks 4,5 eurot tunnis (756 eurot kuus), hooldaja töötasu alammääraks 2,6 eurot tunnis (436,8 eurot kuus) ning kiirabitehnikud 3,83 eurot tunnis (599,8 eurot kuus). Arst-residentide töötasu alammääraks kehtestatakse 7,6 eurot tunnis (arvestuslikult 1276,8 eurot kuus) ning alates 1. jaanuarist 2014 on arst-residendi töötasu alammäär võrdne arsti tunnitasu alammääraga.

Tervishoiutöötajate palga aluseks olevad tervishoiuteenuste hinnasisendid jäid endiseks vastavalt haigekassa nõukogu varem pakutule, kuid rakenduvad alates 1. märtsist 2013. Sõlmitud eelkokkuleppega haigekassa eelarvele täiendavat kulu ei tekkinud.

Eelkokulepe sätestab vajaduse pikendada alates 1. märtsist 2013 esmase ambulatoorse visiidi pikkust arsti ja õe puhul 5 minutit, mis võimaldab vähendada arstide ja õdede töökoormust ambulatoorses arstiabis. Tänaste läbirääkimiste käigus lisandus töökoormuse vähendamise kokkulepe ka statsionaarses ravis. Eelkokkulepe näeb ette suurendada arsti tööaega voodipäeva arvestuses 4 minuti võrra ning õe tööaega 17 minuti võrra.

Eesti Arstide Liidul ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidul on jätkuvalt streigiõigus, mis lõpeb kollektiivleppe allkirjastamisega. Kollektiivleppe allkirjastamise eelduseks on haigekassa teenuste hinnakirjas palgakomponendi muutmine ning sotsiaalministri ja riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe kirjalik kinnitus, et sõlmitava kollektiivlepinguga võetavad rahalised kohustused on riigieelarve seisukohast aktsepteeritavad.

Täiendav info:
Urmas Sule
Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees
501 2591

Print Friendly, PDF & Email