[id]

MEMO

Materjal

Päevakorras:

Oma pädevuse hindamise süsteemi tutvustavad Eesti Taastusarstide Seltsi ning Eesti Radioloogia Ühingu esindajad.

Print Friendly, PDF & Email