[id]

EHL esindajad töörühmades (märts 2023)

 • Tööandjate Keskliidu volikogu – Alates veebruarist 2016 (uuendatud 2019 ja 2022) Urmas Sule
 • Kollektiivlepingu läbirääkimiste delegatsioon – Urmas Sule, Arvi Vask, Kersti Reinsalu, Agris Peedu, Ain Suurkaev ja Priit Perens (2022).
 • Tervishoiu Kutsenõukogu – Rein Kuik (TÜK) (05.11.2020)
 • Haigekassa ravijuhendite nõukoda – Agnes Aart, asendusliige Veiko Vahula (01.2021)
 • E-tervise strateegianõukogu – Kati Korm, Imbi Kivi-Sild (21.09.2022)
 • Digisaatekirja, digiregistratuuri ja e-konsultatsiooni teenuste juhtrühm – Tõnis Allik, asendusliige Kati Korm
 • Ravimite ehtsuse kontrolli sihtasutuse nõukogu – Marika Saar (sept 2022)
 • Patsiendikindlustuse töögrupp – Agris Peedu (16.08.2018 otsus)
 • Ravi rahastamise lepingu töörühm – Agris Peedu, Kersti Reinsalu, Merje Tikk (jaanuar 2023)
 • Haigekassa poolt moodustatud nõuandev komisjon Haigekassa arengu strateegilistes küsimustes – Urmas Sule (15.02.2018)
 • Hindamisvahendite keskkonna töörühm – Kati Korm (13.02.2020)
 • Projekti „Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“ (2019–2022) kliiniline töörühm – Margus Punab (04.11.2021)
 • Tervisekassa ravikvaliteedi indikaatorite töögrupp – Kaidi Usin (Põhja-Eesti Regionaalhaigla), Teele Orgse (Pärnu Haigla), Kelli Podošvilev (Ida-Tallinna Keskhaigla), Merje Tikk (Tartu Ülikooli Kliinikum), Lagle Suurorg (Tallinna Lastehaigla), Agnes Aart (Lõuna-Eesti Haigla) (dets 2021).
 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjon – Kersti Reinsalu ning asendusliige Monica Kirspuu (10.06.2021)
 • Residentuuritellimuse komisjon – Arvi Vask
 • Haigekassa endoproteesimise juhtprojekt – Kersti Reinsalu (15.02.2021)
 • Kiirabi arendusnõukogu -Arkadi Popov (07.01.2021)
 • TIS andmevaaturi töögrupp – Kati Korm (09.01.2019), asendusliige Helle Reet Kuningas (26.11.2021).
 • Tervisetõendite projekti töögrupp – Janno Raid ja Helle-Reet Kuningas (26.11.2021)
 • upTIS projekt – Kati Korm, asendusliige Imbi Kivi-Sild (21.05.2020)
 • Eesti Varude Keskuse tervishoiuvaru töögrupp – Aivi Karu (20.12.2021)
 • Ravimipoliitika mõõdikute töögrupp – Alar Irs (aprill 2022)
 • Endoproteesimise juhtprojekt – Kersti Reinsalu (alates 07.01.2021)
 • E-tervise valitsemise raamistiku projekti juhtrühm – Kati Korm (alates 18.03.2021)
 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjon – Kersti Reinsalu ning asendusliige Monica Kirspuu (alates 10.06.2021)
 • Personaalmeditsiini töörühm – Margus Punab (alates 04.11.2021)
 • Kvaliteedijuhtide töörühm Tervisekassas – Kaidi Usin (Põhja-Eesti Regionaalhaigla), Teele Orgse (Pärnu Haigla), Kelli Podošvilev (Ida-Tallinna Keskhaigla), Merje Tikk (Tartu Ülikooli Kliinikum), Lagle Suurorg (Tallinna Lastehaigla), Agnes Aart (Lõuna-Eesti Haigla) (alates 19.12.2021)
 • Patsiendiohutuse ja kvaliteedi töörühm (SoM) (okt 2022) – Teele Orgse (Pärnu Haigla), Vladislav Fedossov (Ida-Tallinna Keskhaigla), Saima Hinno ja asendusliikmena Kätlin Venderström (Viljandi Haigla), Maarja Ämarik (Tartu Ülikooli Kliinikum), Priit Tohver (Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
 • Valge raamatu narkopoliitika tugi töörühm – Rita Kerdmann (21.09.2022)
 • Tervisejuhtimise töölaua projekti juhtrühm – Kati Korm (liige) ja Imbi Kivi-Sild (asendusliige). (august 2022)
 • TAI kaasajastamisprojekt (tervishoiutöötajate ametialad) – Ilona Pastarus ja asendusliige Arvi Vask. (23.02.2022)
 • Digipädevuste arendamise projekt (TalTech) – Veronika Reinhard (Narva Haigla) (veebruar 2023)
 • Tervisevaldkonna koolituskomisjon – Arvi Vask (veebruar 2023)
Print Friendly, PDF & Email