[id]

PÄEVAKORD:

  1. Tervisekeskuste teema kohta jooksev info (SoM);
  2. „Eaka elanikkonna tervisevajaduste piirkondlik hindamine“ tutvustus (TÜK);
  3. Esmatasandi arengusuundade töödokumendi esialgne tutvustus (SoM, TA);
  4. Prioriteetsed tegevused aastal 2016 ( EHK, SoM, TA).

MATERJALID

Print Friendly, PDF & Email