Päevakord

PROTOKOLL

  1. Tervisekeskuste teema kohta jooksev info (SoM); Arengukava kaasajastamine (ppt), Arengukava kaasajastamine (doc)
  2. Eesti Haigekassa lühiinfo 2016 aastal planeeritud üldarstiabis tervishoiuteenust loetelu muudatustest ning esmatasandi toimemudeli ülesandepüstitus ja ajakava;
  3. Taani esmatasandi tervishoiusüsteemiga tutvumise tagasiside ja kokkuvõte (EHK ja TA);
  4. Esmatasandi arengukava 2009 –2015 arengukava indikaatorite täitmisest ja edasised tegevused (SoM ja TA);Indikaatorite tabel
  5. Asendussüsteemi 2015. a vahendite kasutamisest (TA);
  6. Eesti Perearstide Seltsi esitatud seadusemuudatuse ettepanekute arutelu  jätkumine.
Print Friendly, PDF & Email