[id]

Eesti Haiglate Liidu juhatuse koosolek
7.juunil 2018.aastal

PROTOKOLL

Päevakord

 1.   Tervishoiutöötajate kollektiivlepingu läbirääkimised – Urmas Sule
  1. Õdede Liidu ja Kutseliidu pöördumine
  2. Laborimeditsiini Ühingu pöördumine
 2.   Haigekassa teemad
  1. Ravi rahastamise lepingu tüüptingimuste arutelu ja töörühma esindajate nimetamine
  2. Sünnitusabi rahastamine
 3.   Õendussaatekirja ja –epikriisi andmekoosseisud
 4.   Suurõnnetusteks valmistumine – Urmas Siigur
 5.   Pediaatrilise abi kättesaadavusest – esindaja määramine
 6.   EHL aastakonverents 12.-13.septembril.
 7.   Jooksvad küsimused
  1. Maailmapanga koostööprojekti juhtrühma asendusliikme esitamine
Print Friendly, PDF & Email