[id]

Protokoll

Päevakord

 1. Kollektiivlepingu läbirääkimise positsiooni arutelu 2014 – Urmas Sule
  1. Kollektiivlepingu hetkeseis
 2. Haigekassa teemad – Urmas Sule
 3. Nõukogu materjalid
 4. Tervishoiuteenuste loetelu muutmisettepanekud. Tähtaeg 31.detsember.
 5. septembri koosoleku ülevaade (hinnakujunduse tegevuskava)- Tõnis Allik
 6. Ettepanekud ravi rahastamise lepingu tingimuste muutmiseks. Tähtaeg 28.november
 7. EAL pöördumine haiglate juhtide poole (tööajakava)- Pamela Ilves
 8. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi ja Eesti Haiglate Liidu vaheline koostööleping- Urmas Sule
 9. Küberjulgeoleku alaste kitsaskohtade kaardistamine Eesti õiguskorras. Vastuseid soovitakse 1.detsembriks.- Urmas Siigur
 10. EHL aastakonverents 2015- Urmas Siigur, Pamela Ilves (uus kuupäev 3-4.september)
 11. Sõbra põik 4A maja müügiga seotud nõuded EHL-i vastu- Hedy Eeriksoo
 12. Järgmine juhatuse koosolek 18.detsember
 13. Jooksvad teemad
 • Hea Tahte Leppe koosoleku ülevaade- Miia Sultsmann

Eelnõud

 • „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“ muutmine eelnõu. Tähtaeg 1.detsember.
Print Friendly, PDF & Email