[id]

Algus kell 11.00.

Päevakord

PROTOKOLL

 1. Kohtumine Haigekassa juhatusega – Tervishoiuteenuste geograafilise kättesaadavuse põhimõtted – Urmas Sule ja Tanel Ross
 2. Haigekassa teemad
  1. Nõukogu materjalid – Urmas Sule
   1. Kirja projekt EHK nõukogule
  2. TTL muutmise ettepanekud (kas soovime, et HK jätkaks EHL taotluste menetlemist) – Hedy Eeriksoo
 3. E-tervise rakkerühm ja saatekirjade arendusprojekt – Kalev Karu
 4. 2016.aasta EHL aastakonverentsi korraldamine – Urmas Sule
 5. Vaegnägijate projekt – Hedy Eeriksoo
 6. Ülevaade EHL kohtuasjast – Hedy Eeriksoo
 7. Maris Jesse palve alkoholi tarbimise vähendamise toetamiseks – Urmas Sule
 8. Aruteluseminar „Tervishoiutöötajate lahkumise põhjused“ (26.novembril kell 14.00) uuringu kokkuvõte ja järeldused – Urmas Sule
 9. Esindaja leidmine Vikerraadio „Huvitaja“ saatesse ravijärjekordade teemal rääkima – Urmas Sule
 10. Toimunud koosolekud
  1. Kolmandate riikide arstid – Tarmo Bakler
  2. Pädevuse hindamine – Arvi Vask, Hedy Eeriksoo
 11. Eelnõud
  1. Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ muutmise määruse eelnõu. Tähtaeg 26.november.
  2. Sotsiaalministri määruste muutmise eelnõu (TVTS-ga kooskõlla viimine). Tähtaeg 26.november.
  3. Riigikaitse ja hädaolukorra seaduste rakendusaktid
   1. Tervise- ja tööministri määruse „Sotsiaalministeeriumi korraldavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded“ eelnõu. Tähtaeg 2.detsember.
   2. Tervise- ja tööministri määruse „Riigikaitseks valmistumisel täidetavad ülesanded ja riigikaitseliste ülesannete täitmise tasemed…“. (mitteametlik kooskõlastusring) Tähtaeg 27.november.
 12. Jooksvad küsimused

 

Print Friendly, PDF & Email