[id]

Eesti Haiglate Liidu juhatuse koosolek
23.02.2022

MEMO

Päevakord

 1. Sotsiaalministeeriumi 2022. a tegevusplaan – Heidi Alasepp ja Maarjo Mändmaa
 2. Kohtumine Tervisekassaga – Rain Laane, Marko Tähnas, Pille Banhard
  • TTL muudatused, mis jõustuvad 01.04.
  • 2021. a ravijuhtude defitsiit
 3. TÜK kollektiivleping – Priit Perens
 4. Esindaja nimetamine projekti “Inimkesksed sotsiaal- ja tervishoiuteenused” (kohtumine 25.veebruaril kell 13.00-15.00) Lisa
 5. Vanglameditsiini ühendamine tavameditsiiniga (VTK)
 6. Tervishoiutöötajate ametialad (TAI kaasajastamisprojekt) Lisa
 7. Hea tahte leppe ülevaatamine ja heakskiitmine, Lisa1, Lisa 2, Lisa 3, Lisa4
 8. EHL esindajad töörühmades
 9. Jooksvad tegevused
  • Tervisekassa nõukogule strateegilist nõu andva komisjoni asendusliikme nimetamine
  • EHL esindaja Eesti Arstide Päevadel abiarstinduse paneelis.

Üldkoosolek

PROTOKOLL

Päevakord

 1. 2022.a eelarve kinnitamine
Print Friendly, PDF & Email