[id]

Protokoll

Päevakord

 1. Haigekassa teemad- Urmas Sule
 2. Hiiumaa Haigla liikmelisus- Urmas Sule
 3. Riigihangete direktiivide ülevõtmisest- Urmas Sule
 4. Immuniseerimispassi arendamise töörühm- Kalev Karu
 5. Ülevaade residentuurikomisjoni koosolekust- Ralf Allikvee
 6. Ravijuhendi „Täiskasvanute astma käsitlus esmatasandil“ tööversioon. Tähtaeg 21.aprill.
 7. Ravijuhendi Generaliseerunud ärevushäire ja paanikahäire käsitlus perearstiabis tööversioon koos lisaga. Tähtaeg 4.aprill.
 8. Kliinikumi preemiakandidaadi esitamine. Tähtaeg 21.aprill
 9. Järgmine juhatuse koosolek 22.mai

Eelnõud

 • Sotsiaalministri 21. augusti 2008. a määruse nr 47 „Meditsiiniliste ülesvõtete liigid, neile esitatavad infotehnoloogilised nõuded ning kättesaadavaks tegemise tingimused ja kord“ määruse eelnõu ja seletuskirja. Eelnõu puudutab ülesvõtete edastamise muudatusi alates 01.09.2014- Tutvumiseks enne ametlikku kooskõlastusringi.
 • Meditsiiniseadme seaduse alusel kehtestatud sotsiaalministri määruste muutmine” eelnõu. Tähtaeg 23.aprill.
Print Friendly, PDF & Email