[id]

Eesti Haiglate Liidu juhatuse koosolek
20.novembril 2019.a 11.00-13.00

PROTOKOLL

Päevakord

  1. Hingehoiuteenus haiglates – peapiiskop emeeritus Andres Põder, täitevsekretär Ruudi Leinus, EELK assessor Ove Sander ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla hingehoidja Katri Aaslav-Tepandi.
  2. Digiarenduste teekaart – TEHIK, SoM esindajad
  3. Haigekassa nõukogu teemad
    1. EMO hinnad
  4. Õdede konsensusleppe ülevaade (ootused, vahekokkuvõte oktoober) – Tõnis Allik
  5. Kollektiivlepingu läbirääkimised tervishoiu tugispetsialistidega
    1. Vastuskirjad kliinilistele psühholoogidele, logopeedidele ja füsioterapeutidele
  6. Jooksvad küsimused

– Aastakonverentsi toimumise aeg ja koht

Print Friendly, PDF & Email