[id]

Eesti Haiglate Liidu juhatuse koosolek ja üldkoosolek
20.mail 2021.a kell 11.00

 

Juhatuse koosoleku päevakord 

MEMO

  1. Haigekassa teemad
  2. Kollektiivlepingu läbirääkimised – Urmas Sule
  3. Arstiteadusüliõpilaste pöördumine seoses abiarstide juurdepääsuga digiloole
  4. Haiglatepõhise ravimite e-formulari arendusprojekt (ppt)
  5. Jooksvad küsimused

Üldkoosoleku päevakord

PROTOKOLL

  1. Kollektiivlepingu heakskiitmine
  2. EHL 2021.a eelarve kinnitamine
  3. Majandusaasta aruande kinnitamine
  4. Põhikirja muutmine
Print Friendly, PDF & Email