[id]

Protokoll

Päevakord

 1. Haigekassa materjalid- Urmas Sule
 2. Koostööettepanek haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kaasajastamiseks- Urmas Sule
 1. TTKS ja LS eelnõu tutvustus SoM-i poolt. Kalev Karu soovitusel on kutsutud osalema ka ITK vastuse koostaja Marika Žmenja. Kell 12-12.20
 2. Uus residentuurikava- Kas EHL toetab seda?- Arvi Vask
 3. Ambulatoorse töö lisatasud- Arvi Vask
 1. Digiarhiivi arendamise 1 etapp- Kalev Karu
 2. Eesti Õdede Liidu tegevus – Urmas Sule
 • Ravijuhiste Nõukojale esitatav taotlus “Tegevusjuhend patsiendi- ja perekeskse töökultuuri arendamiseks tervishoiuasutuses”. Tähtaeg 28.veebruar.
 • Õe ambulatoorse vastuvõtu tegevusjuhend.
 • Standardimisalane tegevus õendusteenuste valdkonnas. Tähtaeg 19.veebruar
 1. Koostöölepingu allkirjastamine Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsiga- Urmas Sule
 2. ATLS-kursuse toomine Eestisse- Kas Haiglate Liit toetab projekti?- Urmas Sule
 3. Juhatuse 2014.aasta koosolekute ajakava arutelu- Urmas Sule

Eelnõud

 • Riigihangete direktiivide ülevõtmisest. Tähtaeg 28.veebruar.
 • Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse eelnõu koos seletuskirjaga. Tähtaeg 28.veebruar.
 • „Meetme „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine” toetuse andmise ja toetuse kasutamise seire tingimused ja kord” muutmine eelnõu. Tähtaeg 20.veebruar.
 • „Meetme “Kesk- ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine” tingimused” muutmine eelnõu. Tähtaeg 20.veebruar.
 • Sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu. Tähtaeg 7.märts.
Print Friendly, PDF & Email