[id]

Protokoll

Päevakord

 1. Kollektiivlepingu projekti arutelu – Urmas Sule
  1. Kollektiivlepingu projekti tutvustus – Henn Pärn
  2. EHK 2015.a. eelarve III lugemise versiooni tutvustus – Tanel Ross
 2. Haigekassa teemad – Urmas Sule
 3. Nõukogu materjalid
 4. Statsionaarse õendusabi koefitsient teenuste hindadele- Miia Sultsmann
 5. Järgmine juhatuse koosolek 14.jaanuar
 6. Jooksvad teemad

Eelnõud

 • „Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord“ muutmine. Tähtaeg 1.jaanuar
 • Ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Tähtaeg 30.detsember
 • „Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020“ täiendatud tervikteksti ja selle rakendusplaani aastateks 2013–2016 heakskiitmine“ muutmise eelnõu. Tähtaeg 23.detsember.
Print Friendly, PDF & Email