[id]

Haiglate Liidu juhatuse koosolek

Kell 11.00

Päevakord

PROTOKOLL

 1. Välistööjõu kaasamine meditsiinisektoris – Piret Potisepp, majandusarengu osakond, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; Karin Patune, Kata Varblane, EAS, Work in Estonia projekt; Killu Vantsi, Siseministeerium, Rändepoliitika osakond
 2. Kollektiivlepingu projektist tulenevad mõjud  -Ivi Normet ja Tiina Sats, Haigekassa memo, SoM memo
 3. Logopeedide Ühingu pöördumine – Priit Eelmäe
 4. Ülevaade haiglavõrgu arengukava arengutest – Arvi Vask
 5. Toimunud koosolekud
  1. Haigekassa ja Maailmapanga koostööprojekti juhtrühma koosolek
 6. Jooksvad küsimused
  1. M-Ring teatas, et moodustavad 12.veebruaril oma töörühma riigihangete teemade arutamiseks – Hedy Eeriksoo
  2. AS Innove koostööettepanek – Hedy Eeriksoo
Print Friendly, PDF & Email