[id]

Eesti Haiglate Liidu juhatuse koosolek ja üldkoosolek
17.10.2018 kell 11.00-13.30

Juhatuse koosoleku päevakord

PROTOKOLL

 1. Terviseameti juhiga kohtumine – Merike Jürilo, Martin Kadai ja Pille Saar
  1. Tervishoiutöötajate registri pidamine
  2. Hädaolukorraplaanid
  3. Tegevuslubade väljastamise tingimused
 2. Kollektiivlepingu läbirääkimised – Urmas Sule
  1. Füsioterapeutide ettepanek kohtumiseks
  2. Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu ettepanek
  3. Logopeedide Kutseliidu ettepanek
 3. Infoturbe töögrupi moodustamisest
 4. Haiglate Liidu esindajad töörühmades
 5. IHF liikmelisus
 6. Siseturvalisuse arengukava 2020-2030 – esindaja määramine
 7. Jooksvad küsimused
  1. Patsiendiohutuse terminoloogia
  2. Tööandjate Keskliidu liikmelisus

Üldkoosoleku päevakord

PROTOKOLL

Juhatuse liikmete tagasi kutsumine ja määramine

Print Friendly, PDF & Email