[id]

Eesti Haiglate Liidu juhatuse koosolek
16.augustil 2018.a kell 11.00

PROTOKOLL

Päevakord

 1. Haigekassa nõukogu materjalid
  1. Haigekassa juurde moodustatud nõuandev komisjon – Urmas Sule
 2. Tervishoiutöötajate kollektiivlepingu läbirääkimised – Urmas Sule
  1. Kohtumine Õdede Liiduga
 3. Asendusteenistus haiglates
 4. Abiarstide TIS-juurdepääs. SoM soovib EHL arvamust, kas haiglad oleks valmis abiarstidele TIS-juurdepääsu arendust tegema.
 5. Kiirabi rahastamislepingute läbirääkimised. EHL esindajate nimetamine.
 6. Haigekassa kohtumine seoses Hiiumaa Haigla mudeliga ja EMO rahastamisega. EHL esindajate nimetamine.
 7. Tervise infosüsteemi andmevaatur
 8. Ettepanek kohtumiseks Terviseametiga
 9. Ettepanek kohtumiseks Korruptsioonikuritegude Büroo juhiga
 10. EHL aastakonverents
 11. Jooksvad küsimused
Print Friendly, PDF & Email