[id]

PROTOKOLL

Algus kell 11.00

Päevakord

 1. Haigekassa 2016.aasta eelarve – Urmas Sule
 2. E-tervise strateegia 2020 – Kalev Karu
 3. E-tervise rakkerühm – Kalev Karu
 4. Sotsiaalministeeriumi soov haiglate personali koondamiseks – Urmas Siigur
 5. Esmatasandi jätkusuutlikkuse töörühma koosolek 12.jaanuaril. Kes osaleb?
 6. Toimunud koosolekud
  1. Õdede konsensusleppe läbirääkimised – Tõnis Allik
  2. Kvaliteedistrateegia – Aivar Tooming
  3. EL asjade komisjoni istung – Marek Seer
 7. Koosolekute ajakava
 8. Eelnõud
 9. Tervise- ja tööministri määruse “Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu asutamine ja põhimääruse kehtestamine” eelnõu. Tähtaeg 18.detsember.
 10. Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ muutmise määruse eelnõu. Tähtaeg on 31.detsember.
 11. Jooksvad küsimused
 • Infektsioonikontroll, kokkupuutejuhtum
 • Pildipank
Print Friendly, PDF & Email