[id]

Protokoll

Päevakord  

 1. Kokkuvõte aastakonverentsist – Urmas Sule
 2. Kollektiivlepingu läbirääkimise positsiooni arutelu 2014 – Urmas Sule
  1. Kollektiivlepingu hetkeseis
 3. Haigekassa teemad – Urmas Sule
  1. Nõukogu materjalid (17.10)
  2. Rahalise hüvitise pilootprojekti töögrupi koosolek (26.09) (pilootprojekti korraldamine ja väljatöötamiskavatsuse otsustuspunktid)
 4. Liikmete poolt esitatud koormusarvutused – Tõnis Allik
 5. Õe ambulatoorse vastuvõtu tegevusjuhendi projekt- Ettekandja EÕL-st – Tõnis Allik
 6. EÕL ja tervishoiu kõrgkoolide kiri Vabariigi Valitsusele – Urmas Sule
 7. EHK ravijuhendite nõukoja liikme nimetamine – Urmas Sule
 8. Sotsiaalministeeriumi poolt residentuuri koolitustellimus 2015/2016 aastaks. Tähtaeg 20.oktoober. – Arvi Vask
 9. E-konsultatsiooni mõisted. Tähtaeg 23.oktoober – Kalev Karu
 10. Eesti Tervisedenduse Ühingu ettepanek osalemaks toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutsekomisjonis – Urmas Sule
 11. IHF-ga liitumiskutse – Urmas Sule
 12. MKM kiri ettepanekute saamiseks küberjulgeoleku valdkonna seadusandlusesse (arutelu, tähtaeg 1.12) – Urmas Sule
 13. Sõbra põik 4A maja müügiga seotud nõuded EHL-i vastu – Hedy Eeriksoo
 14. Jooksvad teemad
 • Eelnõude kooskõlastamisest- Kalev Karu (Kalev ettepanek on arutada EHL-i eelnõude kooskõlastamisi ja SoM-i kommentaari, et miks EHL ei kooskõlasta eelnõusid, kui meie endi inimesed on töörühmades )
 • Järgmine juhatuse koosolek 27.november? (Koosolekute kalender)

Eelnõud

 • Sotsiaalministri 18.09.2008. a määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ Tähtaeg 22.oktoober (kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks)- endiselt ei kooskõlasta
 • Sotsiaalministri 19.12.2001. a määruse nr 131 „Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend“ muutmise määruse eelnõu. Tähtaeg 22.oktoober (kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks)
 • Vabariigi Valitsuse 23. jaanuari 2002. a määruse nr 44 „Kiirabi, haiglate ning päästeasutuste ja politsei kiirabialase koostöö kord“ muudatuse eelnõu. Tähtaeg 29.oktoober (kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks)
 • Raseduskriisinõustaja, tase 6 kutsestandardi kavandi arvamusküsitlus. Tähtaeg 30.oktoober (OTSUS: pole pädevad)
Print Friendly, PDF & Email