[id]

Eesti Haiglate Liidu juhatuse koosolek
15.veebruaril 2018.a kell 11.00-13.30

Päevakord

 1. Kohtumine Sotsiaalministeeriumi esindajaga  – SoM tööplaan 2018 – Maris Jesse
 2. Haigekassa teemad
 1. Ettepanek kollektiivlepingu läbirääkimiste alustamiseks – Urmas Sule
 2. Personalistandardid Arstide Liiduga– Tõnis Allik
 3. Medicumi avaldus liikmeks astumiseks – Urmas Sule
 4. Tervist edendavate haiglate võrgustik – Urmas Sule
 5. EHL aastakonverents – Hedy Eeriksoo
 6. TEHIK projekt tervise-, töö- ja sotsiaalvaldkonna küsimustike keskuse loomiseks (oodatakse EHL esindajat).
 7. Eelnõud
 8. Koosolekute ajakava 2018
 9. Jooksvad küsimused
Print Friendly, PDF & Email