{id]

Eesti Haiglate Liidu juhatuse koosolek
15.04.2021 kell 11.00

MEMO

Päevakord

  1. Haigekassa teemad ja kollektiivlepingu läbirääkimised – Urmas Sule
  1. Arstiteadusüliõpilaste toetamine – Urmas Sule
  2. Tartu Ülikooli Kliinikumi preemia kandidaadi esitamine
  3. Residentuuritellimus 2021.a ettepanekute esitamine – Arvi Vask
  4. PAI heategevusprogramm – Märt Kõlli
  5. Eesti Haigekassa kaudu COVID-19 põhjustava viiruse levikust tulenevate teenuste eest maksmise tingimused ja kord
  6. Ülevaade üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest ilma koosolekut kokku kutsumata
  7. Jooksvad küsimused
    • Rasedusega seotud andmevahetuse digitaliseerimise detailanalüüs

 

Print Friendly, PDF & Email