[id]

PROTOKOLL

Haiglate Liidu juhatuse koosolek nr 1

14.jaanuaril kell 12.00-15.00

Päevakord

 1. M-Ring kohtumine – M-Ring juhatus soovib kohtuda EHL juhatusega
 2. Haigekassa nõukogu 8.jaanuari koosolek – Urmas Sule
  1. EHK ja Maailmapanga koostööprojekti esindajate nimetamine – Urmas Sule
  2. EHK ühistegevused 2016.aastaks – Urmas Sule
  3. Eesti Kardioloogide Seltsi pöördumine – Urmas Sule
 3. Töötajate ettepanek kollektiivlepingu läbirääkimiste alustamiseks (22.01 I voor) – Urmas Sule
 4. Tööandjate Keskliidu volikogu kandidaatide esitamine – Urmas Sule
 5. Kriisiaja tervishoiukorralduse ekspertrühma esindajate nimetamine – Hedy Eeriksoo
 6. Toimunud koosolekud
  1. Vastutuskindlustuse arutelu (13.01) – Urmas Sule
  2. Esmatasandi jätkusuutlikkuse töögrupi koosolek (12.01) – Miia Sultsmann
  3. Üldhaiglate kohtumine – Arvi Vask
 7. Eelnõud
  1. Koduvisiidi korraldus vastsündinule
 8. Koosolekute ajakava
 9. Jooksvad küsimused
  1. Välistööjõu kaasamine meditsiinisektoris – Urmas Sule
 10. Kell 14.00 Kohtumine tervise- ja tööministriga
  1. Haiglate Liidu ettepanek töörühma loomiseks ja Valitsuse otsus keskvalitsuse töötajate vähendamiseks vastavalt RahM ettepanekutele.
  2. Ettevalmistused tervishoiutöötajate kollektiivlepingu läbirääkimisteks
  3. Haigekassa poolt välja pakutud geograafilise kättesaadavuse põhimõtete rakendamine
  4. Õdede koolitus

 

Print Friendly, PDF & Email