[id]

Protokoll

Päevakord

  1. Esmatasandi töögrupi koosolek 21.jaanuaril- palutakse EHL-i esindajat
  2. Haigekassa teemad – Urmas Sule
  3. Ravi rahastamise lepingu tingimuste muutmine- Tanel Ross. Kl. 11.10
  4. Nõukogu materjalid – Urmas Sule
  5. EAÜS ja EHL-vahelise koostöölepingu jätkamine- EAÜS esindajad (osalevad: Kadi Kuusik, Martha Tääkre ja Helerin Raikerus. Kl. 12.00)
  6. Tööandjate vabatahtlik kaasamine töötajatele kiirema arstiabi kättesaadavuse tagamisse – Arvi Vask
  7. EHL töökorraldus – Hedy Eeriksoo
  8. Koosolekute ajakava
  9. Jooksvad teemad

Eelnõud

Ravikindlustuse seaduse muutmise väljatöötamiskavatsus. Tähtaeg 28.jaanuar. – Hedy Eeriksoo

Print Friendly, PDF & Email