[id]

Eesti Haiglate Liidu juhatuse koosolek ja üldkoosolek
13.12.2018 kell 11.00-13.30

Juhatuse koosoleku päevakord

 1. Kell 11.00. – Kohtumine Arstiteadusüliõpilaste Seltsiga – Veiko Lillipuu
 2. Kell 11.30. – Kohtumine Haigekassa esindajatega
  1. Ravi rahastamise raamlepingu tüüptingimused
  2. lepingute planeerimine
 3. IT-arenduste prioriteedid
 4. Tervishoiutöötajate koolitustellimus
 5. Järgmine koosolek
 6. Jooksvad küsimused

Üldkoosoleku päevakord

 1. Kollektiivlepingu heakskiitmine (Kollektiivleping, Kollektiivlepingu sõlmimise eeldused)
Print Friendly, PDF & Email