[id]

Haiglate Liidu juhatuse koosolek

13.augustil 2015 kell 11.00

PROTOKOLL

Päevakord

 1. Haigekassa teemad – Urmas Sule
 2. Atlantis Project – USA arstiteadusüliõpilaste praktika Eestis
 3. Tervishoiu Kutsenõukogusse esindaja nimetamine – Urmas Sule
 4. EHL aastakonverents
 5. Ülevaade EHL kohtuasjast – Hedy Eeriksoo
 6. Välisriikides eriarsti kvalifikatsiooni omandanud arstide tunnustamine – Tarmo Bakler
 7. Kohtumine WHO ekspertidega ravijuhendite koostamise protsessi teemal (27.augustil)
 8. Eelnõud
  1. Ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise eelnõu. Tähtaeg 24.august.
  2. VV määruse “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded elektromagnetväljadest mõjutatud töökeskkonnale, elektromagnetvälja kokkupuute piirnormid ja rakendusväärtused ning elektromagentväljade mõõtmise kord”. Tähtaeg 3.september.
 9. Jooksvad teemad
Print Friendly, PDF & Email