[id]

Protokoll

Päevakord

 1. Kollektiivlepingu läbirääkimise positsiooni arutelu 2014 – Urmas Sule
  1. Kollektiivlepingu projekt
  2. 05 koosoleku kokkuvõte – Tõnis Allik
  3. Koormusnormide arvutamise hetkeseis – Tõnis Allik
 2. Haigekassa teemad – Urmas Sule
  1. 06 nõukogu koosolek
  2. Taotluse esitamine hinnasisendite korrigeerimiseks – Tõnis Allik
 3. Hea Tahte Leppe koosoleku (11.06) kokkuvõte – Urmas Sule
 4. Õe ambulatoorse vastuvõtu tegevusjuhendi projekt- Urmas Sule
 5. EHL konverents Roostal 11.-12.09.14 – Tõnis Allik, Urmas Sule
 6. Kokkusaamine m-tervise teemadel sotsiaalministeeriumis (4.06) – Kalev Karu
 7. Haiglate Liidu uus kontor – Pamela Ilves
 8. Sõbra põik 4A maja müügiga seotud nõuded EHL-i vastu- Urmas Sule
 9. Jooksvad teemad:
  1. Järgmine juhatuse koosolek 14.august

Eelnõud 

 • „Joobeseisundile viitavate tunnuste loetelu ja nende tunnuste esinemise või mitteesinemise tuvastamise viisid” eelnõu. Tähtaeg 12.juuni
 • „Arsti poolt isiku terviseseisundi kirjeldamise nõuded ja kord ning sellekohane protokolli vorm ” eelnõu. Tähtaeg 12.juuni
 • Juhis väikeettevõtjatele seonduvalt infoturbe ja isikuandmete kaitsega. Tähtaeg 26.juuni.
 • „Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord“ eelnõu. Tähtaeg 30.juuni.
 • Eesti e-tervise riikliku strateegia koostamise rakkerühma loomine. Tähtaeg 16.juuni.
 • „Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku registri põhimäärus“ muutmise määruse eelnõu. Tähtaeg 13.juuni.
Print Friendly, PDF & Email