[id]

Eesti Haiglate Liidu juhatuse koosolek
11.jaanuaril 2018.a kell 11.00

PROTOKOLL

Päevakord

  1. Kohtumine Haigekassa juhatuse esimehega
  2. Tervisekeskuste kaasajastamine , Heli Paluste ettekanne, EHL kiri
  3. Personalistandardid Arstide Liiduga –  ettevalmistus 17.01 kohtumiseks – Tõnis Allik
  4. RTA 2020-2030 koostamise ettepaneku heakskiitmine , EHL kiri– Mart Einasto
  5. Koosolekute ajakava 2018
  6. Jooksvad küsimused
    1. E-tervise strateegianõukogu liikme muutmine

Eesti Haiglate Liidu üldkoosolek
11.jaanuaril 2018.a kell 12.30

Päevakord

  1. 2018.a eelarve kinnitamine
  2. Juhatuse liikmete kinnitamine
Print Friendly, PDF & Email