[id]

Eesti Haiglate Liidu juhatuse koosolek
1.aprillil 2020

MEMO

Päevakord

 1. Rahastamine kriisiolukorras
  1. Pöördumine VV poole (17.03.2020)
 2. Arstide Liidu pöördumine
  Karantiinis töötajatele tuleb säilitada keskmine töötasu.
  Erandina soovitame riskigruppi kuuluvatel arstidel lubada koju jääda, kui olukord võimaldab, säilitades neile keskmise töötasu.
  koroonaviirusesse nakatunud tervishoiutöötajad saaksid riigi poolt töövõimetushüvitist alates esimesest haiguspäevast 100% ja erakorralist toetus püsiva töövõime languse või surma puhul analoogselt missioonisõdurite garantiidega.
 3. TÜ residentuurikomisjoni esindaja nimetamine
  Haiglate Liit esitaks Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna juures tegutseva residentuurikomisjoni liikmeks oma esindaja, kellel on pikaajalise eriarsti kogemus ja kes on oma eriala väljapaistev esindaja. Residentuurikomisjon on kavandatud 11 liikmelisena ning selle koosseisu kuuluksid residentuuri prodekaan, viis residentuuri erialade üldjuhendajat, kaks arst-residentide esindajat, üks üliõpilaste esindaja, üks Eesti Arstide Liidu esindaja, üks Eesti Haiglate Liidu esindaja. Residentuurikomisjon arutab residentuuriga seonduvaid küsimusi, mh residentuuri vastuvõtuarve, arst-residentide kohtade täitmisi, täiendavate kohtade jaotusi, residentuuri programmide muudatusettepanekuid ning sise- ja välishindamisi jms. Koosolekud on planeeritud toimuma vähemalt kolmel korral aastas, asukohaga Tartus.
 4. Residentuuritellimuse ettepanekud
 5. Jooksvad küsimused.
Print Friendly, PDF & Email