[id]

Protokoll

Päevakord

  1. Kohtumine Eesti Arst peatoimetajaga kell 11.00
  2. Haigekassa ravi rahastamise lepingu projekt – Kõik töörühma liikmed
  3. Õendushaiglas iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning nõuded statsionaarse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikule töötajate koosseisule, ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele“ eelnõu.- Miia Sultsmann
  4. Haigekassa saadetud kiri tervishoiuteenuste loetelu muutmisettepanekute kohta. Tähtaeg 31.detsember
  5. Riigihangete direktiivide eelnõud
  6. E-Tervise SA saadetud ambulatoorse epikriisi standardi muutmisettepanekud. Tähtaeg 8.jaanuar
  7. 2014.aasta koosolekute ajakava arutelu.

Eelnõud

  • Tervise infosüsteemi põhimäärus“ muutmise määruse eelnõu. Tähtaeg 10.jaanuar
Print Friendly, PDF & Email