[id]

Protokoll
Päevakord

 1. Kohtumine e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsleriga – Ain Aaviksoo
  1. E-teenuste strateegia tutvustus– Kalev Karu
 2. Kell 11.30       Töövõime hindamise uued põhimõtted – Egle Käärats
 3. Kell 11.45       Töövõime hindamise hangetest – Sirlis Sõmer-Kull
 4. Haigekassa teemad – Urmas Sule
 5. Eesti Arstide Liidu pöördumine – Urmas Sule, Tõnis Allik
 6. Eesti Tervist Edendavate Haiglate ja Tervisteenuste (TEH) Võrgustiku pöördumine – Urmas Sule
 7. EHL aastakonverentsi korraldamine
 8. EHL kodulehe uuendamine – Hedy Eeriksoo
 9. Pädevuse hindamise töögrupi koosolek 30.juunil
 10. Tervishoiutöötajate kvalifikatsiooni tunnustamise ümarlaud 16.06
 11. Jooksvad teemad
 12. Järgmine juhatuse koosolek 13.augustil
 13. Eelnõud
  • Riigihangete seaduse eelnõu. Tähtaeg 15.juuni. Küsisime tähtaja pikendust kuni 22.juunini. Saime vastuse, et ametlikku tähtaega ei pikendata, kuid võtavad kaalumisele ka peale 15.juunit saabunud arvamused.
  • Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine. Tähtaeg 11.juuni.
  • Tervishoiutöötajate kvalifikatsiooni tunnustamise määruste eelnõud (mitteametlikul kooskõlastusel)
  • Vabariigi Valitsuse 2. aprilli 2003. a määruse nr 105 „Haiglavõrgu arengukava“ muutmine. Tähtaeg 9.juuni.
Print Friendly, PDF & Email