[id]

Protokoll

Päevakord

 

 1. Haigekassa teemad – Urmas Sule
 2. Kell 11.30. Arstide registreerimisest – Tiiu Aro Terviseametist
 3. EHL aastakonverents – Urmas Siigur
 4. Vähi sõeluuringute registri jämesoolevähi mooduli arendusest – EHK vastus – Hedy Eeriksoo
 5. EHL ja SoM memorandum – Hedy Eeriksoo
 6. Õdede koolitusvajadus – HTM kiri – Tõnis Allik
 7. Jooksvad teemad
  1. DRG töögrupist – Aivar Tooming
  2. Esmatasandi jätkusuutlikkuse töögrupi koosolek
  3. Osalemine projektis “Koostöös sotsiaalpartneritega lahenduste leidmine palgalõhe vähendamiseks finants-ja tervishoiusektoris”
  4. Nõuded EHL-i vastu seoses Sõbra põik 4A- Hedy Eeriksoo
  5. Järgmine juhatuse koosolek 14.mai

 

Print Friendly, PDF & Email