[id]

Eesti Haigekassa nõukogu koosolek

28.10.2016

MATERJALID

Päevakord

  1. “Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse EestiHaigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmiseks ettepaneku tegemine  (ületöö koefitsient). Ettekandja Tanel Ross
  2. “EestiHaigekassa tervishoiuteenuste loetelu” kehtestamiseks ettepaneku tegemine 1.lugemiseks. Ettekandja Mari Mathiesen
  3. “Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse EestiHaigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmiseks ettepaneku tegemine 1.lugemiseks. Ettekandja Mari Mathiesen
  4. Ettepaneku tegemine tervise- ja tööministrile määruse “EestiHaigekassa  meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord” kehtestamiseks. Ettekandja Mari Mathiesen
  5. Eriarstiabi tervishoiuteenuste hinnakujundusmetoodika arendamise 2016. aasta tegevuskava täitmise tutvustus. Ettekandja Mari Mathiesen
  6. EestiHaigekassa tervishoiuteenuse nõudluse hindamise põhimõtted. Ettekandja Kuldar Kuremaa
  7. Eesti Haigekassa juhatuse liikme ametisse nimetamine, tema ametitasu ja ametilepingu põhitingimuste kinnitamine. Ettekandja Tanel Ross
Print Friendly, PDF & Email