[id]

Eesti Haigekassa nõukogu koosolek

27.05.2016

MATERJALID

Päevakord

  1. Eesti Haigekassa 2016. a I kvartali aruanne informatsiooniks. Ettekandja Kuldar Kuremaa
  2. Eesti Haigekassa arengukava 2017-2020  esitamine nõukogule ettepanekute tegemiseks. Ettekandja Tanel Ross
  3. Esitlus: Eesti tervishoiusüsteem rahvusvahelises võrdluses. Ettekandja Mari Mathiesen
  4. Eesti Haigekassa pikaajaline finantspositsioon. Ettekandja Pille Banhard
  5. Eesti Haigekassa 4 aasta kulude ja kulude katteallikate planeerimise põhimõtete ja Eesti Haigekassa 2017.a eelarveprojekti ettevalmistamise nõuete arutelu. Ettekandja Kuldar Kuremaa
  6. Kokkuvõte tervishoiuteenuste kättesaadavusest ja sellega seotud tegevustest.Ettekandja Tanel Ross
  7. Esitlus: Eesti Haigekassa tegevused ravikvaliteedi süsteemi arendamisel. Ettekandja Mari Mathiesen
  8. Ülevaade perearstisüsteemi arendamisest (sh. e-konsultatsiooni teenuste areng). Ettekandja Mari Mathiesen
  9. Muud küsimused, sh Benita Kodu AS pöördumisest. Ettekandja Tanel Ross
Print Friendly, PDF & Email